Till innehåll på sidan
Status: Gällande

KBMFS 2003:3 föreskrifter om förmåner till frivilliga

KBMFS 2003:3 föreskrifter om förmåner till frivilliga

Detaljer

Status

Gällande från och med 2003-04-01

Författningsnummer

KBMFS 2003:3

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Civilt försvar

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan