Till innehåll på sidan

Samarbete och samverkansformer mellan aktörer

För att uppnå största möjliga effekt i systemet behövs en strukturerad samverkan kring geodata och kartor inom krisberedskap.

Genom att utveckla Kris-GIS för myndighetssamordning skapas förutsättningar för att berörda aktörer effektivt och snabbt ska kunna samverka kring GIS-frågor på ett strukturerat sätt vid en händelse eller samhällsstörning.

Syftet är att förbereda former för samverkan, för data och information för olika händelser och identifiera behov för den aktuella händelsen.

Målet är att skapa en plattform för myndighetssamverkan Kris-GIS och att samverkansformerna är etablerade och beskrivna i en rutin.

Arbetet planeras att påbörjas under våren 2022 och vara klart senast i december 2022.

Anmälan till Kris-GIS nätverksträff 6 sept i Stockholm

Senast granskad: 9 februari 2022

Till toppen av sidan