Till innehåll på sidan

Föreläsningar och utbildningar om kontinuitetshantering

Vi får många förfrågningar om att hålla föreläsningar och utbildningar men är idag hårt belastade har därför inte möjlighet till det, förutom i enstaka fall.

Vi har därför tagit fram två filmer som ger en introduktion till kontinuitetshantering och som ni kan använda i olika sammanhang.

Film 1 - 10 min

Film 2 - 20 min

Få tillgång till utbildningsstöd

I syfte att möjliggöra för fler aktörer att arbeta med kontinuitetshantering har MSB också tagit fram ett utbildningsstöd som innehåller föreläsningar om metoden med tillhörande gruppövningar. Utbildningsstödet vänder sig till dig som ska anordna en utbildning i kontinuitetshantering, oavsett om det är för en verksamhet, organisation eller ett ansvarsområde.

Stödet går att beställa genom att mejla vår funktionsbrevlåda: kontinuitetshantering@msb.se

Våra utbildningar

Webbkurs i kontinuitetshantering

Metod för kontinuitetshantering - grundkurs (lärarledd)

Förfrågan om föreläsning

Vill du ändå skicka en förfrågan om föreläsning önskar vi att du mejlar till kontinuitetshantering@msb.se och utförligt besvarar följande frågor:

  • Vad önskar ni att MSB bidrar med? Vilken effekt vill ni få ut av vårt deltagande?
  • Ska deltagandet ske fysiskt eller digitalt?
  • Hur lång tid har MSB till förfogande? Inkluderar tiden frågor?
  • Hur ser målgruppen ut?
  • Vilken kunskapsnivå har målgruppen?
  • Hur många deltagare räknar ni med? Inklusive räckvidd om det kommer att finnas kvar digitalt.
  • Kommer det att spelas in och läggas på t ex youtube?
  • Övrig info som är relevant för att fatta beslut om förfrågan

Senast granskad: 26 juni 2023

Till toppen av sidan