Till innehåll på sidan

Batterier - hantering, brand och olyckor

Här hittar du information om litiumjonbatterier, främst riktat till räddningstjänst men även andra aktörer som kommer i kontakt med batterier vid till exempel trafikolyckor och brand. Vi nämner även kortfattat om blybatterier.

Litiumjonbatterier i olika former får en alltmer betydande roll för lagring av energi. Batterierna används i många olika sammanhang från handburna apparater och fordon till stora batterienergilager.

Lagring av energi får större betydelse när samhället ställer om till alternativa kraftkällor, som exempelvis sol och vind. Den batterityp som är vanligast nu vid lagring av el är litiumjonbatterier. Det finns olika typer av batterier på marknaden och riskerna för och vid brand skiljer sig något åt mellan olika utformningar, batterikemier och storlekar på batterier.

Elfordon och litiumjonbatterier

Till information, råd och studier kring bränder och olyckor där elfordon är inblandade

Transport av farligt gods - litiumjonbatterier

Litiumbatterier och litiumjonbatterier i utrustning transporteras även som last i fordon och i järnvägsvagnar. Batterierna är farligt gods. Det innebär att om större mängder batterier transporteras ska bland annat fordonet och vagnen vara försedd med skyltar för farligt gods och dokumentation ska finnas.

Mer om transport av litium- och litiumjonbatterier

För dig som privatperson

Information för dig som privatperson har vi samlat på Råd till privatpersoner – Ladda säkert

 

 

Senast granskad: 2 februari 2024

Till toppen av sidan