Till innehåll på sidan

Insynsråd

MSB är en så kallad enrådighetsmyndighet, vilket innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Insynsrådet som utses av regeringen har till uppgift att utöva insyn i MSB:s verksamhet och att ge myndighetschefen råd.

Ordförande är MSB:s generaldirektör.

Följande personer är ledamöter i rådet till och med 31 januari 2027:

  • Alexandra Anstrell, Riksdagsledamot, (M)
  • Helén Pettersson, Riksdagsledamot, (S)

Följande personer är ledamöter i rådet till och med 31 mars 2026:

  • Amy Loutfi, vicerektor Örebro universitet
  • Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen
  • Carl Fredrik Graf, landshövding Länsstyrelsen Östergötland
  • Michael Claesson, generallöjtnant Försvarsmakten
  • Fredrik Sand, näringspolitisk expert TechSverige
  • Patrik Strömer, näringspolitiske expert Livsmedelsföretagen
  • Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset

Senast granskad: 19 april 2023

Till toppen av sidan