Till innehåll på sidan

Insynsråd

MSB är en så kallad enrådighetsmyndighet, vilket innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

Insynsrådet som utses av regeringen har till uppgift att utöva insyn i MSB:s verksamhet och att ge myndighetschefen råd.

Ordförande är MSB:s generaldirektör. Följande personer är ledamöter i rådet till och med 31 december 2022:

  • Jörgen Berglund, Riksdagsledamot M
  • Heléne Björklund, Riksdagsledamot S
  • Helena Trolläng, Avdelningschef Nationellt Forensiskt Centrum, Polismyndigheten
  • Jonas Haggren, Viceamiral Försvarsmakten
  • Olivia Wigzell, Generaldirektör Socialstyrelsen
  • Carl Fredrik Graf, Landshövding Östergötlands län
  • Sigbritt Karlsson, Rektor Kungliga Tekniska högskolan
  • Martin Ärnlöv, Generalsekreterare Röda Korset

Senast granskad: 3 mars 2021

Till toppen av sidan