Till innehåll på sidan

Beredskap för värmebölja

Kommuner, länsstyrelser och övriga organisationer kan planera för värmebölja i sina klimatanpassnings- och riskhanteringsarbeten. Här finns stöd, rapporter och scenario som en hjälp i arbetet

I och med att klimatet förändras kommer värmeböljor bli allt vanligare, både globalt och i Sverige. Värmeböljorna kommer dessutom att bli kraftigare och längre vilket ställer högre krav på samhället, både vad gäller förebyggande anpassningsåtgärder och krisberedskap.

Värmeböljor leder till en ökad dödlighet, särskilt för utsatta grupper. Det är framförallt äldre personer som löper stor risk att drabbas. Påverkan på samhällsviktiga verksamheter utanför vårdsektorn kan också bli betydande vid en värmebölja. MSB har genomfört ett flertal studier om effekterna av värme på samhällsviktiga verksamheter i Sverige.

Använd värmekartering som stöd

MSB har med hjälp av data från satelliter tagit fram en värmekartering över Sverige. Karteringen visar vilka maximala marktemperaturer som uppmätts under sommarmånaderna 2017-2023. Karttjänsten kan användas som stöd till kommuners klimatanpassningsarbete. Värmekarteringstjänsten uppdateras en gång per år med temperaturdata från senaste årets sommar. 

Om värmekarteringen (gis.msb.se)Till kartjänst värmekarteringRapport om värmekarteringenFaktablad om värmekarteringen

Varningar  och meddelanden för höga temperaturer utfärdas av SMHI

SMHI utfärdar vädervarningar eller meddelanden vid höga temperaturer. Både dygnets maximala temperatur och antal sammanhängande dygn med hög värme ligger till grund för utfärdande av en varning.

  • Gul varning: Konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten.  En gul varning utfärdas om dygnets högsta temperatur förväntas uppnå 30 grader eller mer under tre till fyra dagar i följd.
  • Orange varning: Allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten. Orange varning utfärdas om dygnets högsta temperatur förväntas uppnå 30 grader under 5 dagar i följd. Orange varning kan också utfärdas om dygnets högsta temperatur förväntas uppnå 33 grader minst tre dagar i följd.

Utöver varningarna kan även meddelanden om höga temperaturer utfärdas. Meddelandet vänder sig framförallt till riskgrupper. När prognoserna visar att temperaturen når 26°C eller mer tre dagar i följd, skickas en förhandsinformation till ansvariga inom vård och omsorg.

Temperaturen förväntas stiga

Medeltemperaturen i Sverige förväntas stiga med 3-5 grader till 2080-talet jämfört med åren 1960-1990.

Senast granskad: 13 juni 2023

Till toppen av sidan