Till innehåll på sidan

Marknadskontrollmyndigheter

I Sverige ligger ansvaret för marknadskontrollen på de myndigheter som har tillsyns- och föreskriftsansvar för olika produktområden. Swedac är ansvarig myndighet för samordning av marknadskontrollen i Sverige.

Samordningen sker bland annat i Marknadskontrollrådet, där MSB är en av representanterna. 

Marknadskontrollrådet

Marknadskontrollplaner

Marknadskontrollrådet ska enligt förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn, utarbeta en handlingsplan som årligen följs upp och redovisas till regeringen. Handlingsplanen fokuserar på myndighetsgemensamma frågor och åtgärder och uppdateras kontinuerligt.

Förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn

Samarbete

Marknadskontrollmyndigheter i Sverige samarbetar med andra länder, exempelvis genom Rapex. Rapex är ett varningssystem där länder inom EU varje vecka informerar varandra om farliga produkter som återkallats. 

RAPEX - Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Konsumentverket är kontaktmyndighet mellan de svenska myndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen och EU.

Konsumentverkets webbplats

Senast granskad: 18 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan