Grundutbildning till skorstensfejare med inriktning på brandskydd, miljö och energi, är en eftergymnasial utbildning på 20 studiepoäng. Efter 20 veckors godkända studier får du skorstensfejarexamen oc...