Till innehåll på sidan

Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland 2011 : observatörsrapport

Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland 2011 : observatörsrapport

Detaljer

Publikationsnummer
MSB424
ISBN-nummer
978-91-7383-247-2
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
117 s. : ill.
Pris
0 kronor
En myndighetsgemensam observatörsresa genomfördes våren 2012 för att lära av erfarenheterna av den omfattande naturkatastrofen 2011 i Queensland, Australien. Observatörsresan organiserades av avdelningen för utvärdering och lärande vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Planerade möten hos myndigheter och organisationer ägde rum dels på federal nivå i Canberra, dels i delstaten Queensland med studiebesök i Brisbane och andra orter. Syftet med denna observatörsinsats var sålunda att: –– lära från de erfarenheter Australien gjort med anledning av de stora översvämningar, orsakade av extrema regn och cyklonen Yasi, som drabbade delstaten Queensland under perioden december 2010 - januari 2011. –– studera det australiensiska civila samhällets samlade förmåga att hantera och återhämta sig efter dessa extrema händelser och påfrestningar. Observatörsinsatsen initierades via MSB:s samverkansområden. En begäran och önskan riktades till MSB att organisera en observatörsinsats, i enlighet med MSB:s uppdrag att samordna och samverka inom området observatörsverksamhet.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan