Till innehåll på sidan

Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland 2011 : observatörsrapport

Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland 2011 : observatörsrapport

Detaljer

Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland 2011 : observatörsrapport
Publikationsnummer
MSB424
ISBN-nummer
978-91-7383-247-2
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
117 s. : ill.
Pris
0 kronor
En myndighetsgemensam observatörsresa genomfördes våren 2012 för att lära av erfarenheterna av den omfattande naturkatastrofen 2011 i Queensland, Australien. Observatörsresan organiserades av avdelningen för utvärdering och lärande vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Planerade möten hos myndigheter och organisationer ägde rum dels på federal nivå i Canberra, dels i delstaten Queensland med studiebesök i Brisbane och andra orter. Syftet med denna observatörsinsats var sålunda att: –– lära från de erfarenheter Australien gjort med anledning av de stora översvämningar, orsakade av extrema regn och cyklonen Yasi, som drabbade delstaten Queensland under perioden december 2010 - januari 2011. –– studera det australiensiska civila samhällets samlade förmåga att hantera och återhämta sig efter dessa extrema händelser och påfrestningar. Observatörsinsatsen initierades via MSB:s samverkansområden. En begäran och önskan riktades till MSB att organisera en observatörsinsats, i enlighet med MSB:s uppdrag att samordna och samverka inom området observatörsverksamhet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan