Till innehåll på sidan

Skolmaterial: Rädd eller beredd?

Utbildningsmaterialet Rädd eller beredd? är en uppföljning till broschyren Om krisen eller kriget kommer. Materialet innehåller en filmserie, en scenarioövning som görs i grupp och en handledning för högstadie- och gymnasieelever.

Filmserie i flera format

tre avsnitt får vi följa Christoffer från Torsby som bestämmer sig för att ta reda på hur Sveriges beredskap fungerar och om han själv har någon roll i den. Filmserien finns teckenspråktolkad, syntolkad, textad på lättläst svenska och även textad på engelska.

Rädd eller beredd? är fortsättning på broschyren Om krisen eller kriget kommer från 2018, en del av MSB:s uppdrag att öka människors motståndskraft inför kris och krig.

Rädd eller beredd? Avsnitt 1 – Vad hotar oss?

Christoffer har hört att vi alla har ett ansvar att skydda samhället och varandra i olika kriser. Men hur? Vad ska han själv göra? I jakten på svar möter Christoffer frivilliga motorcyklister, psykologer, it-experter och journalister. Hans beredskapsresa börjar med en gårdsstädning och slutar på en konstutställning. I avsnitt 1 tar han reda på vilka slags kriser som kan inträffa.

Rädd eller beredd? Avsnitt 2 – Vad kan vi göra?

I avsnitt 2 tar Christoffer reda på hur vi kan skydda oss själva, hjälpa varandra och bidra till att hela samhället klarar en svår situation lite bättre.

Rädd eller beredd? Avsnitt 3 - Vad är det vi skyddar?

I avsnitt 3 försöker Christoffer till sist komma underfund med varför det egentligen är så viktigt att skydda samhället. Vad innebär demokrati och yttrandefrihet för oss som lever i Sverige? 

Scenarioövning för grupper

Rädd eller beredd? är gjord för gymnasieelever men passar i många sammanhang där människor möts i verkligheten eller digitalt, exempelvis i ideella organisationer, bostadsrättsföreningar och studiecirklar. Till filmserien hör en scenarioövning och en handledning.

I övningen ställs gruppen inför ett tänkbart kris-scenario som går att koppla till lokala risker. Ett av övningens huvudsyften är att deltagarna ska bli stärkta i att var och en kan bidra och göra skillnad i en svår situation. I den tillhörande handledningen får du stöd i hur du presenterar materialet och hur du leder gruppen/klassen igenom det.

Lärandemål för elever

  • att kunna beskriva det egna ansvaret inför olika kriser och ge exempel på vad samhället har för ansvar.
  • att kunna beskriva hur de själva kan påverka sin egen och andras säkerhet vid en kris.
  • att kunna beskriva hur samhälle och individer kan påverkas av olika kriser.
Publikation

Hur förberedd är du?

Publikationsnummer: MSB1572

Utgivningsår: 2021

Scenarioövning för grupper som kan användas i alla sammanhang där människor träffas och samverkar. Klassen/gruppen ställs inför tänkbara kris-scenarion som går att koppla till lokala risker. Till övni...

Omslagsbild för  Hur förberedd är du?

Publikationsnummer: MSB1572

Utgivningsår: 2021

Publikation

Rädd eller beredd? Ett utbildningsmaterial om hur vi kan hjälpas åt vid en kris eller ett krig : handledning för högstadiet och gymnasiet

Publikationsnummer: MSB1884

Utgivningsår: 2021

Scenarioövning för grupper som kan användas i alla sammanhang där människor träffas och samverkar. Klassen/gruppen ställs inför tänkbara kris-scenarion som går att koppla till lokala risker. Till övni...

Omslagsbild för  Rädd eller beredd? Ett utbildningsmaterial om hur vi kan hjälpas åt vid en kris eller ett krig : handledning för högstadiet och gymnasiet

Publikationsnummer: MSB1884

Utgivningsår: 2021

Senast granskad: 8 maj 2024

Till toppen av sidan