Till innehåll på sidan

E-handel med farligt gods

Det finns flera produkter som säljs och sänds av internethandelsföretag som omfattas av regler för farligt gods. Här finns mer information om de produkterna och vilka bestämmelser som gäller.

Produkter som till exempel:

 • fyrverkerier
 • sprayburkar
 • poolrengöringskemikalier
 • tändstickor
 • viss kosmetika
 • litiumbatterier
 • utrustning med litiumbatterier (laptops, mobiltelefoner, skruvdragare etc.)

omfattas av särskilda krav när de skickas och transporteras. Det beror på att produkterna innehåller ämnen som har farliga egenskaper och utgör en risk för bland annat liv, hälsa och miljö.

Produkterna (som kan vara både ämnen och föremål) säljs och skickas ofta av internethandelsföretag (e-handel, online). Många av dessa produkter omfattas av reglerna för transport av farligt gods.

En avsändare är ansvarig för att bland annat klassificera, förpacka och märka det farliga godset på rätt sätt inför avsändning och transport. För att känna till vilka bestämmelser som gäller för det farliga godset finns därför ett allmänt krav på att en särskild utbildning har genomförts.

Det finns också ett allmänt krav (vissa undantag finns) på att avsändare och transportörer har en så kallad säkerhetsrådgivare för farligt gods kopplad till företaget. Säkerhetsrådgivarens huvudsakliga uppgift är att se till att företaget uppfyller bestämmelserna i ADR-S och att alla de som har en uppgift i avsändningen också har rätt kunskap.

I det så kallade säkerhetsdatabladet som ska finnas för varje kemisk produkt som säljs finns information om hur ett ämne ska klassificeras för transport under Avsnitt 14.

Det finns ibland möjlighet att använda vissa lättnader vid en transport av farligt gods. Lättnader går att använda för vissa typer av gods när de till exempel förpackas i mindre mängder. I de allra flesta fall kvarstår fortfarande ett krav på utbildning eftersom vissa bestämmelser måste uppfyllas.

I handboken Transport av farligt gods: väg och järnväg 2023/2024 kan du bland annat läsa om:

 • Säkerhetsrådgivare, sidan 15
 • Utbildning, så kallad 1.3-utbildning, sidan 21
 • Transporthandlingar, sidan 50
 • Lättnader beroende på mängd, sidan 98
 • Exempel på godsdeklaration, sidan 111

 

Senast granskad: 13 februari 2023

Till toppen av sidan