Till innehåll på sidan

Barn och risker

Det är många myndigheter och organisationer som arbetar med barns säkerhet. Här finns tips på var du hittar information inom olika områden.

Varje år vårdas cirka 15 000 barn och ungdomar på sjukhus till följd av olycksfall och mellan 60 och 80 barn dör i olyckor. Varje år besöker 135 000 barn och ungdomar öppenvården efter olycksfall.

Barn upp till 6 år som vårdas på sjukhus har i de flesta fallen råkat ut för en fallolycka. När barnen blir äldre är fallolyckor fortsatt den vanligaste orsaken för att behöva sjukhusvård men andra typer av olyckor blir också vanligare. För pojkar märks en tydlig ökning av olyckor orsakade i vägtrafik och bland flickor särskilt i tonåren ökar antalet med självskador.

Barnsäkerhetsrådet

MSB har ett uppdrag att samordna arbetet med barns och ungas säkerhet nationellt. Arbetet samordnas i barnsäkerhetsrådet som har visionen: "Barn och unga ska fritt och säkert kunna leva och utvecklas".

Senast granskad: 14 juni 2022

Till toppen av sidan