Till innehåll på sidan

Civilplikt inom kommunal räddningstjänst

För att öka Sveriges möjlighet att planera och förstärka personalförsörjningen inom totalförsvaret har civilplikten aktiverats inom räddningstjänsten.

Detta sker genom regeringsbeslut och ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt. Vidare gavs MSB från den 19 januari 2024 rollen som bemanningsansvarig myndighet genom en ändring i samma förordning.

MSB har ansvar för att utreda personers möjligheter att skrivas in för civilplikt inom räddningstjänst. De personer som kan skrivas in för civilplikt ska genomföra repetitionsutbildning och därefter kommer Plikt- och prövningsverket krigsplacera dem som civilpliktig i räddningstjänst, antingen som räddningsperson eller som räddningsbefäl.

Personer som har genomgått relevant utbildning vid Statens räddningsverk eller MSB och har kompetens för räddningstjänstuppgifter kommer att sökas ut och kontaktas via brev för genomgång av så kallad annan utredning.

För dig som ska genomföra repetitionsutbildning för civilplikt inom kommunal räddningstjänst

Som civilpliktig i kommunal räddningstjänst kommer du att vara krigsplacerad av MSB och ha en inställelseplats i en kommunal krigsorganisation i det län där du är folkbokförd. Det innebär att du ska utföra uppgifter knutna till det kommunala räddningstjänstuppdraget.

Din tjänstgöring kommer att anpassas efter din kompetens och förutsättningar av den räddningstjänstorganisation som du krigsplaceras hos.

Du kommer att kallas till en tio dagars repetitionsutbildning som avser att stärka din förmåga att genomföra uppgifter som civilpliktig inom kommunal räddningstjänst vid höjd beredskap. Repetitionsutbildningen kommer att genomföras på MSBs skolverksamhet på Sandö och Revinge.

Kallelse till repetitionsutbildningen kommer att skickas ut 180 dagar före inställelsedatum.

Medicinska bedömningsgrunder för civilpliktiga inom räddningstjänst

Läs mer om totalförsvarsplikten

Undrar du över något?

Nedan hittar du frågor och svar om civilplikt inom kommunal räddningstjänst.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till MSB:s kontaktcenter via annanutredning@msb.se eller via MSB:s växel, 0771-240 240. Via ett knappval kommer du till kontaktcentret.

Allmänt om repetitonsutbildning

 • Vad innebär repetitionsutbildning?

  En 10 dagars utbildning för de personer som har identifierats som tillgängliga för civilplikt inom kommunal räddningstjänst.

  Repetitionsutbildningarna genomförs på MSB:s utbildningsorter Sandö och Revinge.

 • När börjar repetitionsutbildningarna?

  Den första gruppen om 30 personer kommer att genomföra repetitionsutbildning under 10 dagar i september 2024 på Sandö. Under hösten 2024 genomförs totalt 10 omgångar med repetitionsutbildning, vilket omfattar totalt 300 personer.

 • Hur lång är repetitionsutbildningen?

  Repetitionsutbildningen omfattar 10 dagar i följd. Inget uppehåll för helgdagar kommer att göras.

 • Var krigsplaceras man efter repetitionsutbildningen?

  MSB är bemanningsansvarig myndighet för de individer som repetitionsutbildas och de som skrivs in kommer vara krigsplacerade hos MSB. Efter att individen genomfört repetitionsutbildning kommer denne få en krigsplaceringsorder där det står koden till förbandet/enheten och vart personen ska inställa sig och vilken i vilken befattning man krigsplaceras. I dagsläget finns det två befattningar – räddningsperson och räddningsbefäl.

  I varje län finns det utpekade räddningstjänster som kommer vara mottagare av de civilpliktiga, i Stockholm finns det tre värdräddningstjänster, i Västra Götaland två stycken och i Skåne två stycken.

  I största möjliga mån sker placering i det län man är folkbokförd.

 • Vilka är värdräddningstjänsterna?

  I varje län finns en utpekad räddningstjänst som kommer vara mottagare av de civilpliktiga som är folkbokförda i det länet. I Stockholm kommer det finnas tre värdräddningstjänster, i Västra Götaland två stycken och i Skåne två stycken.

 • Var i landet kommer repetitionsutbildningarna att genomföras?

  MSB:s utbildningsplatser där repetitionsutbildningarna genomförs ligger i Revinge i Skåne samt på Sandö i Ångermanland.

 • Vad kommer utbildningen innefatta?

  Olika utbildningsmoment som avser att stärka din förmåga att genomföra uppgifter som civilpliktig inom kommunal räddningstjänst vid höjd beredskap.

 • Finns det olika inriktningar på repetitionsutbildningen?

  Nej.

 • Kan man byta om man inte vill vara på tilldelad räddningstjänst?

  Plikt- och prövningsverket skickar inställelseorder till den enskilde civilpliktige om vilken värdräddningstjänst man är knuten till vid höjd beredskap. Ansökan om förflyttning gör man till Plikt- och prövningsverket.

Till dig som blivit kallad till repetitionsutbildningen

Ekonomi och resor

 • Hur mycket är dagsersättningen under repetitionsutbildningen?

  Dagersättning beräknas och betalas ut av Försäkringskassan enligt SGI (sjukpenningsgrundad inkomst).

 • Hur betalas ersättningen ut?

  Försäkringskassan betalar ut dagersättningen efter genomförd repetitionsutbildning.

  För att få dagpenning måste du först anmäla dina inkomstuppgifter och konto på Försäkringskassans webbplats.

  Läs mer på Försäkringskassans webbplats

 • Kan man få ekonomiskt stöd för kostnader under repetitionsutbildningen?

  Syftet med det ekonomiska stödet är framförallt för att hjälpa de totalförsvarspliktiga som drabbas extra hårt ekonomiskt när de ska göra repetitionsutbildningen.

  Enligt praxis kan du få ekonomiskt stöd om du och din familj inte kan upprätthålla en skälig levnadsnivå på grund av att:

  • Familjen förlorar inkomst på grund av problem med barntillsyn, exempelvis när den andre föräldern måste ta ledigt från sitt arbete.
  • Familjen får extra utgifter för barntillsynen, exempelvis höjd avgift, ekonomisk ersättning till anhörig eller någon annan som tar hand om barnet.
  • Du förlorar inkomst eftersom du måste ta ledigt från arbetet för extra resdagar i samband med in- och utryckning till utbildningen.
  • Du har låg dagpenning exempelvis på grund av att du studerar eller är arbetslös.
 • Hur bokas resor till repetitionsutbildningen?

  Du har rätt till fri resa tur och retur mellan den plats där du är folkbokförd och tjänstgöringsplatsen. Du bokar din resa hos SJ med en bokningskod som finns i din kallelse.

 • Får jag ta mig till repetitionsutbildningen i egen bil?

  Ja, men ingen ekonomisk ersättning kommer att utgå.

Arbetsgivare

Graviditet och föräldraskap

Senast granskad: 25 juni 2024

Till toppen av sidan