Till innehåll på sidan

Inspiration och kunskapspaket för ökad jämställdhet och mångfald

Här kan du få inspiration hur andra räddningstjänster arbetar med jämställdhet och mångfald, forskning i ämnet och ta del av rapporter och statistik.

Publikationer

Forskare från Karlstads universitet har under våren 2021 genomfört en stor enkätstudie. Den riktade sig till personer som har examinerats från utbildningarna Skydd mot olyckor (SMO) och Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB) under åren 2007-2016.

Räddningsutbildades karriärval. En genus- och mångfaldsanalys av yrkesverksamhet bland alumner från SMO och RUB-utbildningar. Publikationsnummer MSB 1800 – juni 2021Denna studie belyser både nationell och internationell forskning. Studien ger också viktig kunskap om etnicitet, rasism, sexualitet, trans och funktionalitet.

Jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten 2010-2020: forskningsöversikt och rekommendationer. Publikationsnummer MSB1631Denna rapport beskriver de senaste tio årens arbete med jämställdhet och mångfald. Vidare belyses Försvarsmaktens och Polisens arbete och hur andra länders räddningstjänster tar sig an dessa frågor.

Jämställdhet och mångfald i räddningstjänst 2009-2020. En bakgrundsbeskrivning. Publikationsnummer MSB 1632.Under åren 2009 till 2014 finansierade MSB tre forskningsprojekt om genus och räddningstjänst som resulterade i dessa rapporter:

Den genuskodade räddningstjänstenFrån novis till nestor

Statistik

Andel kvinnor i räddningstjänstens utryckningstjänst

Räddningstjänstorganisationerna rapporterar årligen hur stor andel av den operativa personalen som är kvinnor enligt MSB årsuppföljning LSO 2022. Och av landets 93 heltidsorganisationer har 28 procent noll kvinnor anställda i operativ tjänst. Av de 148 deltidsorganisationerna har 7 procent inte en enda kvinna i operativ tjänst.

Bland den operativa personalen på deltid är 8,3 procent kvinnor. För första året särredovisas befälen. 3,3 procent av befälen på deltid är kvinnor. Lika andel, 3,2 procent, är andelen kvinnor bland befälen på heltidssidan, medan andelen kvinnor i den operativa heltidspersonalen totalt är 7,0 procent.

Personal i räddningstjänstens utryckningstjänst

Hur många kvinnor som är högsta chefer inom en räddningstjänstorganisation.

Det finns 148 räddningstjänstorganisationer i Sverige. En del av de mindre kommunerna har ett räddningschefssamarbete, vilket innebär att en person är chef i flera kommuner. Det ger 135 personer som var högsta chef i en räddningstjänstorganisation. Av dem var 13 kvinnor, vilket motsvarar 8 procent. Räddningstjänsten sammanställer inte andelen anställda med utländsk bakgrund.

Mer material

För den som vill utveckla jämställdhets- och mångfaldsarbetet finns det gott om material. Några exempel:

En räddningstjänst för alla : jämställdhet och mångfald för räddningstjänsten - vägledning, november 20238Nätverket Kvinnor i räddningstjänsten har gjort flera undersökningar om arbetsmiljön. En av dem handlar om omklädningsrum.

Nätverket Kvinnor i Räddningstjänstens webbplatsPå Nätverket Jämställd Räddningstjänsts (NRJ) webbplats finns material om kampanjen ”Rått men hjärtligt” – En räddningstjänst för alla?

Nätverket Jämställd Räddningstjänsts webbplatsFlera räddningstjänster har också drivit projekt med fokus på mångfald och inkludering. Tre av de större är Brandstation för alla (Räddningstjänsten Syd), Självklart! (Södertörns Brandförsvarsförbund, Attunda Brandkår och Räddningstjänsten Norrtälje kommun) samt Kunskap äger (Räddningstjänsten Halmstad).

Material för att genomföra jämställdhetsintegrering erbjuds bland annat av Sveriges Kommuner och Regioner. 

Jämställdhetsintegrering, vägledning på SKR:s webbplats

Senast granskad: 7 december 2023

Till toppen av sidan