Årsrapport 2021 för Insatsverksamheten på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Verksamheten har strävat att rädda liv, lindra nöd, skydda egendom och värna miljö, främja frihet och säker...