Årsrapport 2022 för Insatsverksamheten på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). År 2022 var med bred marginal det mest insatsintensiva året någonsin för MSB, med en nästan 60-procentig ök...