Till innehåll på sidan

Skadebild och säkerhetsarbete bland ungdomar och yngre vuxna : statistik och analys

Skadebild och säkerhetsarbete bland ungdomar och yngre vuxna : statistik och analys

Detaljer

Skadebild och säkerhetsarbete bland ungdomar och yngre vuxna : statistik och analys
Publikationsnummer
MSB273
ISBN-nummer
978-91-7383-142-0
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
75 s. : ill.
Pris
0 kronor
Det finns en grupp i samhället som delvis kommit i skymundan då mycket kretsat kring barns- och äldres säkerhet, patienters säkerhet med mera. Det gäller ungdomar och yngre vuxna i åldrarna 15 till 24 år. Den här gruppen kör moped, motorcykel och bil, den mår psykiskt sämre än tidigare, den sportar och idrottar i hög utsträckning, dricker alkohol och använder andra doger samt söker nya utmaningar. Det är en grupp som sticker ut i skadepanoramat. I den här rapporten görs ett försök att studera gruppen närmare med avseende på skadepanorama och trender, samt granska samhällets säkerhetsarbete för att se vad som görs och vad som kan behöva förstärkas. Syftet med rapporten är att öka kunskapen om denna grupps utsatthet för skador samt väcka debatt om samhällets skadeförebyggande arbete.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan