Till innehåll på sidan

Samhällets krisberedskap - webbkurs

Webbkursen ger en introduktion till området samhällsskydd och beredskap och utgör en grund för fortsatt lärande inom området.

Detaljer

Målgrupp

För dig som på något sätt arbetar med att förebygga och hantera samhällsstörningar och som vill få grundläggande kunskaper om samhällets krisberedskap.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Ta del av kursen

Till webbkurs Samhällets krisberedskapUtbildningen är framtagen för att genomföras vid en dator.

OBS! Webbkursen är inte uppdaterad utifrån den nya strukturen för krisberedskap och civilt försvar.
En helt ny kurs kommer att utvecklas och ersätta denna under 2024. En stor del av innehållet i befintlig kurs är dock fortfarande relevant.

I den nya strukturen för beredskapssystemet finns bland annat en indelning i civilområden och beredskapssektorer. Mer information om den nya strukturen för krisberedskap och civilt försvar, vilka aktörer som ingår och på vilken samhällsnivå de verkar hittar du här:www.msb.se/strukturreform

Bakgrund

Webbkursen ger en introduktion till området samhällsskydd och beredskap och utgör en grund för fortsatt lärande inom området. För att förebygga, hantera och lära av samhällsstörningar krävs att aktörer har kunskap om hur samhällets krisberedskap är uppbyggd samt kunskap om eget och andra aktörers ansvar och roll. Innehållet i webbkursen tar sin utgångspunkt i Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Kursen är utvecklad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Om kursen

Webbkursen syftar till att utveckla kunskap om samhällets krisberedskap samt att beskriva hur gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar bidrar till att vi arbetar tillsammans för att använda samhällets resurser effektivt.

Upplägg och omfattning

Webbkursen tar cirka 45 minuter att genomföra och består huvudsakligen av tre delar:

  • Del 1: En introduktionsfilm som ger en kortfattad inblick i hur samhällets krisberedskap fungerar
  • Del 2: En faktadel bestående av sex avsnitt med möjlighet att lära mer om samhällets krisberedskap
  • Del 3: Ett avslutande scenario

Webbkursen avslutas med ett kunskapstest.

Webbkursen är uppbyggd för att fungera som grund för fortsatt lärande, exempelvis genom lärarledda gruppdiskussioner eller övningar i den egna organisationen. Övningsinstruktören kan använda övnings-PM som finns tillgängligt på MSB:s Fortbildningstjänst eller utgå från eget övningsunderlag. 

Kursplan Samhällets krisberedskap - webbkurs

Senast granskad: 23 maj 2022

Till toppen av sidan