Till innehåll på sidan

Riskbild för oljeolyckor till sjöss i Sverige inför år 2025 : en kunskapsöversikt för Östersjön, Västerhavet och Mälaren

Riskbild för oljeolyckor till sjöss i Sverige inför år 2025 : en kunskapsöversikt för Östersjön, Västerhavet och Mälaren

Detaljer

Riskbild för oljeolyckor till sjöss i Sverige inför år 2025 : en kunskapsöversikt för Östersjön, Västerhavet och Mälaren
Publikationsnummer
MSB613
ISBN-nummer
978-91-7383-385-1
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
71 s. : färgill.
Pris
0 kronor
Rapporten Riskbild för oljeolyckor till sjöss i Sverige inför år 2025 är en rapport som tagits fram som underlag till Sveriges strategi för oljeskadeskydd (oljestrategin) som tas fram aktörsgemensamt av Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO). Gruppen som tidigare kallades Oljeinriktningsgruppen, har samverkat kring oljeskadeskydd under lång tid och strategin blir Sveriges fjärde sedan 1980-talet som tas fram av i stort sett samma konstellation av aktörer. Syftet med att ta fram en kunskapsöversikt för framtida riskbild i Östersjön och Västerhavet inklusive Mälaren är att skapa underlag för riskbilden inför år 2025 som tas upp i oljestrategin. Oljestrategin består av tre delar en nulägesbeskrivning, en framtida riskbild samt målbild och prioriteringar. Oljestrategin ska bidra till en ökad samordning, systematik och effektivitet av svenskt oljeskadeskydd genom en strategisk styrning mot gemensamma mål. Rapporten riskbild för olyckor till sjöss i Sverige inför år 2025 kan även användas fristående exempelvis som ett komplement i risk- och sårbarhetsanalyser.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan