Till innehåll på sidan

Vägledning för kommunens utbildnings- och övningsplan 2019-2022

Vägledning för kommunens utbildnings- och övningsplan 2019-2022

Detaljer

Vägledning för kommunens utbildnings- och övningsplan 2019-2022
Publikationsnummer
MSB1364–mars2019
ISBN-nummer
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
17 s.
Pris
0 kronor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att kommunerna ska ta fram en utbildnings- och övningsplan (Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022). MSB har tillsammans med SKL och representanter från landets kommuner tagit fram denna vägledning för att stödja kommunerna och för att underlätta gemensam planering mellan kommuner och andra aktörer. Vägledningen ger ett stöd i att ta fram en inriktning för kommunens utbildningar och övningar. Den beskriver hur arbetet med att ta fram planen kan gå till och ger exempel på hur en sammanställning av utbildningar och övningar kan se ut.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan