Till innehåll på sidan

Emergency response management in today’s complex society

Emergency response management in today’s complex society

Detaljer

Emergency response management in today’s complex society
Publikationsnummer
MSB210
ISBN-nummer
978-91-7383-104-8
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
316 s. : ill.
Pris
0 kronor
Detta är en översättning till engelska av boken
Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället där MSB vill stimulera
till reflektion och dialog kring ledningsarbete och organisatorisk samordning
vid olika samhälleliga kristillstånd. Boken vänder sig till alla dem som har att
hantera problem relaterade till ledningsarbete i kritiska situationer, t.ex.
beslutsfattare i kvalificerade ledningsfunktioner, systembyggare som har att
utforma ledningsfunktioner och andra förberedelser och lärare som utformar och
genomför utbildning i ledning. Utifrån grundvärderingen att hjälpbehovet bör
vara utgångspunkt för kraven på olyckshantering och olika ledningsfunktioners
utform­ning, analyseras och diskuteras ledningsfrågor ur olika perspektiv.
Bokens artiklar bygger på teoretisk kunskap från flera forskningsfält och på
praktiska erfarenheter från kommunal räddningstjänst.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 9 maj 2019

Till toppen av sidan