Till innehåll på sidan

Årsrapport för insatsverksamheten 2023

Årsrapport för insatsverksamheten 2023

Detaljer

Årsrapport för insatsverksamheten 2023
Publikationsnummer
MSB2327
ISBN-nummer
978-91-7927-487-0
Utgivningsår
2024
Omfång (sidor)
48 s.
Pris
0 kronor
Kriser i världen har under 2023 fortsatt att öka från redan höga nivåer. Under året har sammanlagt 341 internationella insatser genomförts i jämförelse med föregående år, då antalet var 265. De största insatsländerna mätt som antal pågående insatser under året är Ukraina, Etiopien och Somalia. Sett till insatsernas ekonomiska omfattning så är även Turkiet och Haiti stora insatsländer för MSB. I och med ett försvårat omvärldsläge ser den internationella insatsverksamheten en stor sannolikhet för ökat behov av freds- och säkerhetsfrämjande-, resiliens - och humanitära insatser. MSB behöver fortsatt en beredskapsförmåga som anpassas till världsutvecklingen, vilket innefattar att kunna hantera flera parallella händelser och på ett flexibelt tillvägagångssätt kunna ställa om mellan olika scenarion, från kraftiga skyfall till skogsbränder. MSB har under året arbetat intensivt med att genomföra och planera för än mer omfattande insatser kopplat till Ukrainas behov efter Rysslands fullskaliga invasion. De insatser som genomförts har bidragit till att minska de negativa effekterna av kriget, bland annat genom att stärka ukrainska myndigheters förmåga att svara upp mot de behov som finns i landet. Stödet har innefattat sekonderade krishanteringsexperter till FN och EU, samt omfattande akut materielstöd till ansvariga ukrainska myndigheter inom bland annat energi, räddningstjänst och minhantering. Sammantaget har närmare 180 insatser kopplat till Ukraina pågått eller genomförts 2023. Totalt har omkring 100 experter sekonderats och 4 400 ton donerat materiel har förmedlats till Ukraina. Ytterligare stöd har innefattat koordinering, upprättande av nödboenden och infrastruktur, logistikstöd, samt medicinska evakueringar av patienter och anhöriga. Inom ramen för den övergripande insatsen på EU-nivå är Sverige bland de tio länder som har tagit emot flest patienter. Insatsarbetet kopplat till Ukraina sammanfattas i kapitel 2 i denna rapport.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 16 februari 2024

Till toppen av sidan