Till innehåll på sidan

Fakturera oss

Inköp som görs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska faktureras med e-faktura.

Ni som kan skicka e-fakturor

De format som MSB kan ta emot är: 

  • PEPPOL BIS Billing 3

MSB kan ta emot fakturor via: 

  • nätverket PEPPOL, PEPPOL-ID är 0007:2021005984

Vår leverantör för e-fakturor är Qvalia.

MSB:s adress för e-fakturor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad

Ni som INTE kan skicka e-faktura

Om ni som leverantör inte kan skicka e-faktura, kan ni gratis använda Qvalias plattform för att leverera era fakturor digitalt till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Till Fakturaportalen

Pappersfakturor

Pappersfakturor är endast tillåtet om det finns ett avtal som tecknats före 1 april 2019 som säger att pappersfakturor får användas.

MSB:s adress för pappersfakturor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad

Inga fakturor får sändas till våra övriga adresser om inte särskilt avtal finns.

Märkning av fakturan

Faktura ska alltid märkas med referensen NNNNN där NNNNN motsvarar referens på ansvarig handläggare hos MSB.

MSB ska faktureras med e-faktura

Inköp som görs av MSB ska faktureras med e-faktura, enligt lag som trädde i kraft 1 april 2019.

Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. En PDF-faktura eller skannad pappersfaktura räknas inte som en sådan faktura.

Lagen gäller inte retroaktivt. Om leverantören har tecknat ett avtal med MSB innan 1 april 2019 och det där inte fanns krav på e-faktura kan leverantören fortsätta att skicka fakturor på samma sätt som tidigare vid fakturering som avser det enskilda avtalet.

Senast granskad: 1 december 2023

Till toppen av sidan