Till innehåll på sidan

En mer effektiv och ändamålsenlig rapportering och samlade lägesbilder under höjd beredskap : Regeringsuppdrag att under 2023 pröva förmågan avseende rapportering under höjd beredskap (Ju2022/02410)

En mer effektiv och ändamålsenlig rapportering och samlade lägesbilder under höjd beredskap : Regeringsuppdrag att under 2023 pröva förmågan avseende rapportering under höjd beredskap (Ju2022/02410)

Detaljer

En mer effektiv och ändamålsenlig rapportering och samlade lägesbilder under höjd beredskap : Regeringsuppdrag att under 2023 pröva förmågan avseende rapportering under höjd beredskap (Ju2022/02410)
Publikationsnummer
MSB2196
ISBN-nummer
Utgivningsår
2023
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
I uppdraget ingår att MSB och Försvarsmakten, med utgångspunkt i gällande författningar, ska; • pröva förmågan avseende rapportering och framtagande av samlade lägesbilder under höjd beredskap, • utveckla arbetsformer för rapportering och • genomföra kunskaps- och förmågehöjande insatser. Uppdraget ska genomföras i samverkan med beredskapsmyndigheter, sektorsansvariga myndigheter, myndigheter med uppgifter inom det militära försvaret, länsstyrelser, civilområdesansvariga länsstyrelser, kommuner och regioner. Senast den 1 april 2024 ska uppdraget redovisas till regeringen.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 19 april 2023

Till toppen av sidan