Till innehåll på sidan

Säkerhet vid eldning i skog och mark

I Sverige rör vi oss mycket i skog och mark. Beroende på vilket aktivitet du planerar för finns det olika saker du bör tänka på för att undvika att starta en brand.

Kontrollera brandrisk och om det råder eldningsförbud

Det är alltid ditt eget ansvar att ta reda på om det är tillåtet att elda eller grilla på den plats där du befinner dig. Kontrollera först om det utfärdats eldningsförbud där du är. Även om det inte är eldningsförbud kan det vara olämpligt att elda eller grilla på grund av stor brandrisk. Använd dig av appen Brandrisk ute för att ta reda på brandrisken där du befinner dig och om det råder eldningsförbud.

Appen Brandrisk Ute

Välj rätt plats

Gör upp eld på lämplig plats, till exempel på grus eller sandmark och inte nära torr vegetation. Använd en fast grillplats om det finns – finns inte det är ett friluftskök ett alternativ. Elda inte på torvmark, i mossa eller på mullrik skogsmark, där glöd kan ta sig djupt ned i marken och pyra för att senare flamma upp. Elda inte nära myrstackar eller stubbar, de är svårsläckta om de tar eld. Gör inte upp eld direkt på eller intill berghällar. De missfärgas och kan spricka sönder.

Avgränsa elden

Du avgränsar elden enklast genom att gräva upp grus eller lägga stenar eller en jordsträng runt elden samt att hålla den liten.

Använd bara lämpligt bränsle

Lämpligt bränsle är till exempel grenar, kvistar och kottar som ligger lösa på marken. Levande träd får du inte använda. Det är heller inte tillåtet att använda döda träd som ved. Eldstaden är heller ingen plats för sopförbränning. Använd helst säkrare och mer miljövänliga produkter som tändkuber eller tändpapper än brännbara vätskor. Ta gärna med egen torr brasved.

Elda inte om det blåser mycket

Kontrollera hur det blåser innan du börjar elda. Vinden kan föra in gnistor i skogen eller till torrt gräs som sedan kan starta en brand. Om vinden ökar, släck elden.

Se till att det finns vatten att släcka med

Du behöver alltid ha tillgång till vatten för att släcka elden och den kvarvarande glöden med. Även om elden brunnit ut behöver glöden också släckas ordentligt. Vattna gärna marken runt omkring både före och efter du eldat.

 • Undvik att använda engångsgrill

  Undvik att använda engångsgrillar då det finns risk för att de kan antända omgivningen.

  Om du ändå använder engångsgrill ska du placera den rätt. De blir mycket varma på undersidan och kan orsaka brännskador, samt bränder i bänkar och bord av trä eller i markvegetation. Placera engångsgrillen på det medföljande stället på obrännbart underlag, som grus eller sand. Dock aldrig på berghällar eller inomhus.

  Var noga med att släcka den och tänk på att inte lämna kvar den i naturen. Källsortera alltid engångsgrillar. Ibland finns det särskilda uppsamlingskärl avsedda för engångsgrillar.

 • Laga mat på stormkök eller friluftskök

  Ett stormkök, spritkök eller friluftskök är ofta ett bra alternativ för matlagning ute i skog och mark. Här får du tips om hur du använder det rätt för att minska riskerna för skador på dig själv och naturen.

  Underlag: Ställ alltid spritköket/stormköket på ett obrännbart och stadigt underlag. Använd endast spritköket utomhus.

  Använd rätt bränsle: Var alltid noga med säkerheten vid hantering och användning av brandfarliga vätskor. Använd rätt bränsle och flaska med säkerhetskork.

  Fyll aldrig på T-sprit i hett kök: Fyll aldrig på T-sprit förrän du känt med fingret att botten på brännaren är kall. En het brännare kan antända bränslet, flamma upp och orsaka brand eller brännskador.

  Placera inte bränslet nära köket: När du ska fylla på köket ta med brännaren i handen och gå bort från köket. Detta är speciellt viktigt om man måste fylla på mer bränsle för att kunna koka färdigt.

  Låt alltid bränslet i brännaren bränna slut: Förvara brännaren i en påse, dels för att det inte skall komma något bränsle i grytan, dels för att grytan annars korroderar.

  Blanda bränslet med 10% vatten: Köket blir mindre sotigt om du blandar högst 10% vatten i T-spriten (ej vintertid).

  Tillsyn av vuxen: Låt inte barn hantera spritköket själva. Ha alltid uppsyn över barn och eld.

  Vatten: Ha alltid vatten i beredskap om det tar eld i brännbart material runt köket. Släck aldrig själva köket med vatten. Kväv elden i grytan. Ha en brandfilt till hands.

  Tända stormköket: Tänd stormköket genom att försiktigt föra en brinnande tändsticka över brännaren. Tänk på att det kan vara svårt att se lågan, särskilt i starkt dagsljus.

  Släcka köket: Släck lågan genom att lägga på locket – absolut inte med vatten.

  Fler stormkök: Om det är flera stormkök som ska användas, tänk på att ha avstånd mellan dem. Ställ heller inte stormköket i närheten av en eld eller het kamin.

 • Om det brinner eller elden sprider sig

  Gör så här om det brinner eller elden börjar sprida sig:

  1. Ring 112
   Ring 112 och larma räddningstjänsten och varna de som hotas av elden. Du kan också använda 112-appen i din smarta mobil för att automatiskt skicka din position. Beskriv vad som hänt och var beredd att svara på frågor.
  2. Försök stoppa elden i vindriktningen
   Du kan använda trädgrenar för att stoppa elden i vindriktningen. Ta bort alla kvistar utom cirka en meter i toppen och blöt trädgrenen om det är möjligt.
  3. Försök att dämpa elden
   Sopa in brinnande material mot elden och tryck trädgrenarna mot marken så att elden dämpas. Undvik att piska med stora slag för då flyger gnistor omkring och elden tar fart.
  4. Avlägsna brännbart material
   Plocka bort ris, kvistar, mossa och annat brännbart framför elden som kan medföra spridning.
 • Vandra i skog och mark

  När du parkerar bilen, tänk på att inte ställa den vid högt gräs. Katalysatorn under bilen blir mycket varm vid färd.

  Gör inte upp eld direkt på eller intill berghällar eftersom de missfärgas och kan spricka sönder. Det är alltid bra att använda en säker fast grillplats.

  I övrigt, följ råden för grillning och eldning i skog och mark.
  Packlista inför vandring om du ska grilla eller elda:

  • Utrustning och material att starta elden med
  • Ta gärna med egen torr brasved för att enkelt kunna tända elden
  • Kärl/flaska med vatten för att släcka eld, eller något att hämta vatten med
  • Gärna spade för släckning
  • Påse att ta med skräp i
  • Om du röker, burk för fimpning
  • Mobiltelefon för att ringa 112 vid olycka

Senast granskad: 12 maj 2022

Till toppen av sidan