Till innehåll på sidan

Insatsverksamhet i coronapandemin

Insatser för att stärka andra myndigheter och regioner med kompetens och materiel som MSB har tillgång till.

Genom insatser där MSB ställer resurser till förfogande förstärktes förmågan hos andra aktörer att hantera pandemin. MSB har gett stöd till andra myndigheter med personal i nyckelfunktioner och experter på samverkan och ledning, exempelvis stabschefer, kriskommunikatörer, pressekreterare och registratorer. Myndigheten har även stöttat regioner med tält och prefabricerade byggnader för triagering och provtagning.

Under våren 2020 bistod MSB till UD och EU med att transportera hem personer som befunnit sig i andra länder när pandemin utbröt. Inledningsvis genomfördes ett antal assisterade hemtransporter från Wuhan, Kina.

MSB har också haft regeringens uppdrag att ge stöd till regioner, kommuner, företag och andra aktörer genom att hantera transport och logistik avseende skyddsutrustning och annan materiel till följd av pandemin.

Senast granskad: 20 maj 2021

Till toppen av sidan