Till innehåll på sidan

Stöd till frivilliga försvarsorganisationer

Frivilliga försvarsorganisationer har möjlighet att ansöka om medel från anslag 2:4 Krisberedskap för uppdrag inom rekrytering, försvarsupplysning och utbildning.

Beloppet som kan fördelas till uppdrag bestäms årligen av regeringen i MSB:s regleringsbrev. Det finns möjlighet att söka tilläggsmedel under innevarande år efter dialog med MSB.

För att beviljas medel från anslaget måste uppdragen uppfylla de ändamål som regeringen fastställt för anslaget och vara förenliga med förordningen om frivillig försvarsverksamhet. MSB tar också fram vissa uppdrag utifrån behov av att stärka förmågan inom krisberedskapen och civilt försvar.

Instruktioner för ansökan sänds per brev till de berörda organisationerna. MSB tecknar en överenskommelse mellan MSB och respektive organisation med bland annat villkoren för hur medlen får användas.

Om frivilliga försvarsorganisationer

Senast granskad: 1 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan