Till innehåll på sidan

Förstudie om risk- och sårbarhetsanalys avseende elektromagnetiska hot mot samhällsviktig infrastruktur

Förstudie om risk- och sårbarhetsanalys avseende elektromagnetiska hot mot samhällsviktig infrastruktur

Detaljer

Förstudie om risk- och sårbarhetsanalys avseende elektromagnetiska hot mot samhällsviktig infrastruktur
Publikationsnummer
MSB1081–mars2017
ISBN-nummer
978-91-7383-733-0
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
45 s.
Pris
0 kronor
Många samhällsviktiga funktioner förlitar sig idag på elektroniska system och trådlösa kommunikationssystem. Eftersom dessa är mycket känsliga för elektromagnetiska (EM) störningar, utgör EM-störningar ett hot mot samhällsviktig verksamhet. Denna förstudie utgör ett underlag för fortsatt arbete för att nyttjas vid risk- och sårbarhetsanalyser med EM-hot vid höjd beredskap. I arbetet har exempelscenarier som innehåller realistiska EM-hot och ett förslag på fortsatt arbete tagits fram.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan