Till innehåll på sidan

Brandfarligt och explosivt

Hantering av brandfarliga och explosiva varor är förenat med särskilda risker. MSB skriver bland annat regler och ger vägledning med syftet att förhindra och begränsa konsekvenserna av olyckor med brandfarliga och explosiva varor.

Nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Från 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Samtidigt upphör då gällande föreskrifter och allmänna råd helt eller delvis. Som stöd till föreskriften har nu två handböcker tagits fram.

Explosiva varor

Sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar är alla exempel på vanligt förekommande explosiva varor. Explosiva varor har många användningsområden. Gruvindustrin och företag som utför större anläggningsarbeten såsom bergtäkter, väg- och tunnelbyggen är stora användare.

Sprängämnesprekursorer

För att minska möjligheterna för terrorister och andra med ont uppsåt att kunna tillverka sprängämnen har tillgången till vissa utgångsämnen reglerats. Ämnena, som kallas sprängämnesprekursorer, förekommer i ett antal produkter.

Brandfarliga gaser

Här finner du föreskrifter och annan information om hantering av brandfarliga gaser.

Brandfarliga vätskor

Här finner du föreskrifter och annan information om hantering av brandfarliga vätskor. Med hantering avses i stort sett allt handhavande av dessa vätskor, inklusive förvaring.

Nyheter

7 augusti 2020
Klockan 15.15

Uppdatering: Svenskt stöd till Libanon

För att att lindra effekterna av explosionen i Libanon den 4 augusti har MSB svarat på förfrågningar från EU och FN för att bidra med personal till gemensamma insatser. Med kort varsel antogs tre svenska experter - en miljöexpert och två experter inom informationshantering och logistik som nu skickats till Beirut.
6 augusti 2020
Klockan 14.46

Svensk hjälpsändning av sjukvårdsmaterial till Libanon

Libanon har accepterat ett svenskt erbjudande med efterfrågat sjukvårdsmaterial som kan användas vid vård av skadade människor efter tisdagens kraftiga explosion i Beiruts hamnområde. MSB och Socialstyrelsen packar just nu materiel i respektive lager som bland annat omfattar skyddshandskar, skyddsmasker, skyddskläder, kanyler, förband och annan sjukvårdsutrustning.
30 juni 2020
Klockan 9.16

Föreskriften MSBFS 2020:1 kompletterad med två handböcker

Från 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Som stöd till föreskriften har nu två handböcker tagits fram. Förutom handboken om brandfarliga gaser och vätskor samt gasapparater i butiker som släpptes tidigare under våren kommer nu också handboken om hantering av brandfarlig gas för yrkesmässig verksamhet.
7 maj 2020
Klockan 11.20

Tre nya regeringsuppdrag till MSB

Regeringen har gett MSB tre uppdrag kopplat till arbetet mot illegala sprängningar.
- Vi välkomnar de nya regeringsuppdragen. De underlättar och stärker arbetet med stödet till kommunerna och samverkan mellan oss myndigheter och branschorganisationerna i det fortsatta arbetet, säger Cecilia Looström, chef för avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande på MSB.
2 april 2020
Klockan 10.08

Nya föreskrifter om vissa undantag för Försvarsmakten och gästande utländska militära förband vid hantering och transport av farliga ämnen

Från 15 april 2020 gäller nya föreskrifter om vissa undantag för Försvarsmakten
och gästande utländska militära förband vid
hantering och transport av farliga ämnen.
1 april 2020
Klockan 14.26

Nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Från 1 augusti 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Samtidigt upphör då gällande föreskrifter och allmänna råd helt eller delvis enligt nedan.
17 december 2019
Klockan 8.05

Nya regler för raketer med styrpinne

Sedan 1 juni 2019 gäller nya regler som innebär att man inte längre får använda raketer med styrpinne utan utbildning och tillstånd. Förändringen är ett led i att minska personskadorna som är kopplade till fyrverkerier.
2 december 2019
Klockan 12.55

Gemensam satsning mot illegal användning av explosiva varor

Regeringen har gett sex myndigheter i uppdrag att gemensamt öka samhällets samlade förmåga att förebygga och förhindra den illegala införseln av explosiva varor.

Senast granskad: 30 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan