Till innehåll på sidan

Brandfarligt och explosivt

Hantering av brandfarliga och explosiva varor är förenat med särskilda risker. MSB skriver bland annat regler och ger vägledning med syftet att förhindra och begränsa konsekvenserna av olyckor med brandfarliga och explosiva varor.

Skärpt kontroll över brandfarliga varor

Lagen om brandfarliga och explosiva varor förändras. Verksamheter som hanterar brandfarliga varor påverkas av förändringarna.

Skärpt kontroll över explosiva varor

Lagen om brandfarliga och explosiva varor förändras. Verksamheter som hanterar explosiva varor påverkas av förändringar.

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Som stöd till föreskriften finns två handböcker.

Explosiva varor

Sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar är alla exempel på vanligt förekommande explosiva varor. Explosiva varor har många användningsområden.

Sprängämnesprekursorer

För att minska möjligheterna för terrorister och andra att kunna tillverka sprängämnen har tillgången till vissa utgångsämnen reglerats. Ämnena, som kallas sprängämnesprekursorer, förekommer i ett antal produkter.

Brandfarliga gaser

Här finner du föreskrifter och annan information om hantering av brandfarliga gaser.

Brandfarliga vätskor

Här finner du föreskrifter och annan information om hantering av brandfarliga vätskor. Med hantering avses i stort sett allt handhavande av dessa vätskor, inklusive förvaring.

Nyheter

23 juni 2021
Klockan 18.09

Uppdaterat stöd för tillsyn av bergsprängare

Det stödmaterial som kan användas i samband med tillsyn av bergsprängare har uppdaterats. Uppdateringarna har gjorts efter synpunkter från kommuner och branschen.

23 juni 2021
Klockan 11.00

MSB ska bidra till ökad kontroll över explosiva varor

Riksdagen beslutade den 9 juni om förändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Förändringen innebär en skärpt kontroll av personer som arbetar i eller har inflytande över verksamheter som hanterar explosiva varor. MSB och kommunerna får i uppdrag att lämplighetspröva dessa personer.

Senast granskad: 30 juni 2020

Till toppen av sidan