Till innehåll på sidan

Brandfarligt och explosivt

Hantering av brandfarliga och explosiva varor är förenat med särskilda risker. MSB skriver bland annat regler och ger vägledning med syftet att förhindra och begränsa konsekvenserna av olyckor med brandfarliga och explosiva varor.

Skärpt kontroll över brandfarliga varor

Lagen om brandfarliga och explosiva varor förändras. Verksamheter som hanterar brandfarliga varor påverkas av förändringarna.

Skärpt kontroll över explosiva varor

Lagen om brandfarliga och explosiva varor förändras. Verksamheter som hanterar explosiva varor påverkas av förändringar.

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler, MSBFS 2020:1. Som stöd till föreskriften finns två handböcker.

Explosiva varor

Sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar är alla exempel på vanligt förekommande explosiva varor. Explosiva varor har många användningsområden.

Sprängämnesprekursorer

För att minska möjligheterna för terrorister och andra att kunna tillverka sprängämnen har tillgången till vissa utgångsämnen reglerats. Ämnena, som kallas sprängämnesprekursorer, förekommer i ett antal produkter.

Brandfarliga gaser

Här finner du föreskrifter och annan information om hantering av brandfarliga gaser.

Brandfarliga vätskor

Här finner du föreskrifter och annan information om hantering av brandfarliga vätskor. Med hantering avses i stort sett allt handhavande av dessa vätskor, inklusive förvaring.

Nyheter

10 november 2023
Klockan 13.24

Ny föreskrift om hantering av brandfarliga vätskor

Från 1 januari träder nya regler för hantering av brandfarliga vätskor i kraft. Dessa har varit efterlängtade under en längre tid då befintliga föreskrifter på området är ålderdomliga.

7 november 2023
Klockan 9.28

Brandförebyggande åtgärder i fokus när MSB tog emot delegation från Montenegro

I slutet av oktober tog MSB emot en delegation från Montenegro för att vidareutveckla samarbetet och visa upp god praxis kring brandförebyggande åtgärder.

15 juni 2023
Klockan 14.24

Ytterligare 50 miljoner kronor till MSB:s insatser i Ukraina

Regeringen beslutade idag att MSB får ytterligare 50 miljoner kronor till civila insatser i Ukraina. MSB kommer använda medlen för att stärka Ukrainas arbete med att röja minor och annan ej detonerad ammunition.

Senast granskad: 30 juni 2020

Till toppen av sidan