Till innehåll på sidan

Riktlinjer för gränsöverskridande samverkan : med stöd av Nødnett och Rakel

Riktlinjer för gränsöverskridande samverkan : med stöd av Nødnett och Rakel

Detaljer

Riktlinjer för gränsöverskridande samverkan : med stöd av Nødnett och Rakel
Publikationsnummer
MSB1094
ISBN-nummer
978-91-7383-741-5
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
57 s. : ill.
Pris
0 kronor
I dag är det nordiska samarbetet en del av vardagen i många gränsregioner, bland annat längs med gränsen mellan Norge och Sverige. Flera organisationer kommunicerar och samverkar dagligen med kollegor i grannlandet. Möjligheten att använda Nødnett och Rakel tillsammans kommer ytterligare att underlätta gränsöverskridande samverkan och stärka såväl den norska som den svenska krisberedskapen. Riktlinjerna är framtagna av norska och svenska användarorganisationer i samverkan, och utgår ifrån de samverkansbehov som finns idag. Kommunikationssystemen Nødnett och Rakel behöver följa användarnas behov, den tekniska utvecklingen och förändringar i vår omvärld för att vara användbart. Därför uppdaterar MSB, DSB tillsammans med användarorganisationerna riktlinjerna när det behövs.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan