Till innehåll på sidan

Vad kan jag som privatperson göra?

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt.

Håll huvudet kallt - sprid inte rykten

Sverige kan påverkas av en ökad risk för cyberattacker och försök till desinformation och ryktesspridning. Du kan hjälpa till att motverka detta genom att:

  • vara uppmärksam på felaktig information och att inte sprida den vidare.
  • söka information från trovärdiga källor. På webbplatsen krisinformation.se finns samlad och bekräftad information från myndigheter och organisationer.

Tips och råd om hur du är källkritisk hos Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF)Få bekräftad information på Krisinformation.se

Skydda din information mot cyberangrepp

IT-attacker förutsätter att en angripare har hittat ett säkerhetshål. Men du skyddar både din egen information och bidrar till samhällets motståndskraft mot cyberangrepp genom några enkla åtgärder:

  • Installera säkerhetsuppdateringar på din telefon, dator och andra enheter så fort det är möjligt.
  • Använd tjänster med tillförlitlig kryptering för samtal och meddelandeöverföring, det finns flera sådana, ett par exempel är tjänsterna ”Signal” och ”Cryptify”. Hör gärna med PTS, Post- och telestyrelsen, om du behöver för ytterligare vägledning.
  • Var vaksam mot försök till nätfiske och försök att plantera skadlig kod, till exempel via webbsidor eller länkar i e-mejl eller sms.
  • Skydda din e-legitimation.

Lär dig mer om informationssäkerhet

Engagera dig

Engagera dig genom att ta upp frågor om säkerhet och beredskap i din bostadsförening, gå med i en frivillig försvarsorganisation eller en annan förening som kan ta till vara på just ditt engagemang, skänk ett bidrag till de organisationer som är på plats i Ukraina för att stödja befolkningen.

Engagera dig i en frivilligorganisation

Kontakta hjälporganisationer om du vill stötta Ukraina

Det är många som hör av sig och vill hjälpa till med utrustning, sjukvårdsmateriel, ge tips eller erbjuda sin kompetens. För närvarande kan MSB inte ta emot erbjudanden utan vi uppmanar er att kontakta lokala hjälporganisationer för att få mer information om vilket stöd som efterfrågas.

En veckas hemberedskap, men preppa solidariskt

Som alltid gäller: du är en del av Sveriges beredskap. Du kan påverka din egen och dina näras säkerhet genom att se över din hemberedskap så att ni klarar minst en vecka utan stöd från samhället, men hamstra inte. Det finns det ingen anledning till och det kan göra det svårare för andra att få tag på en viss vara.

Livsmedelsverkets bedömning just nu är att det inte finns någon risk för brist på livsmedel i Sverige. Det kan däremot tillfälligt bli tomt på hyllorna när många väljer att köpa samma sak eller gör större inköp än vad man brukar, men det fylls på.

Lär dig mer om hemberedskapLivsmedelsverket om tillgången på livsmedelLadda ner eller beställ broschyren Om krisen eller kriget kommer

Lev ditt liv som vanligt

Det är naturligt att känna oro och osäkerhet kring det som sker i Ukraina. Prata med andra om din oro. Lyft dina frågor i familjen, bland vänner, grannar, i skolan, på arbetsplatsen eller i föreningen. Tänk på att det inte finns något omedelbart hot. Sverige är fortfarande ett tryggt land att leva i.

Håll dig uppdaterad om händelseutvecklingen från betrodda källor, men låt inte nyhetsbevakningen ta över helt. Ägna dig åt vardagliga saker och saker du tycker om. 

På krisinformation.se kan du få aktuell information om vad svenska myndigheter och organisationer gör med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Där finns även tips på hur du kan prata med barn och unga om det som händer.

Få råd om hur du kan hantera oro på Krisinformation.sePå Lilla Krisinfo finns förklaringar för barn om vad som händer just nu

Senast granskad: 31 juli 2023

Till toppen av sidan