Till innehåll på sidan

Allmänhetens syn på råd och rekommendationer med anledning av coronapandemin : kvalitativ del

Allmänhetens syn på råd och rekommendationer med anledning av coronapandemin : kvalitativ del

Detaljer

Allmänhetens syn på råd och rekommendationer med anledning av coronapandemin : kvalitativ del
Publikationsnummer
MSB1809
ISBN-nummer
978-91-7927-175-6
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
60 s.
Pris
0 kronor
För att öka förståelsen för människors förhållningssätt till råd och rekommendationer under pandemin har myndigheterna under våren gjort en fördjupad undersökning med hjälp av bland annat enkäter och fokusgrupper. Resultatet tyder på att kommunikationen i stort har fyllt sitt syfte, det vill säga att den har nått fram och att den har påverkat människors beteenden. Den kvantitativa delen av undersökningen har genomförts av KAPI (på-stan-intervjuer) och Hector Consulting (webbaserad enkät) och den kvalitativa delen av Attityd i Karlstadpå uppdrag av MSB. Undersökningen bygger på drygt 2 500 respondenter i en webbaserad enkät, drygt 200 på-stan-intervjuer på åtta olika språk samt sju olika fokusgrupper bestående av bland annat tonåringar, barnfamiljer, arabisktalande samt vaccinerade. Datainsamlingen pågick 27 april till den 28 maj 2021.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 12 juli 2021

Till toppen av sidan