Till innehåll på sidan

MSB:s strategiska kommunikation om risker

En viktig del av MSB:s uppdrag att öka människors motståndskraft är kommunikation. Den sker exempelvis genom Beredskapsveckan och broschyren "Om krisen eller kriget kommer".

Här är tre viktiga beståndsdelar i MSB:s strategiska riskkommunikation 2024. 

Demokratisk riskkommunikation

Vi vill att kommunikationen ska vara inkluderande och bjuda in till samtal och arenor där människor kan komma till tals, ställa frågor, bidra med erfarenheter och kunskaper. Ett exempel på demokratisk riskkommunikation är de livesändningar på MSB:s Instagramkonto som vi testar under våren 2024 och som även teckenspråkstolkas, textas och läggs upp på Youtube.

Till MSB Live på Youtube

Ökat fokus på delaktighet och engagemang

Rekommendationen med en veckas hemberedskap gäller fortfarande och det är viktigt att vi ser att andelen hushåll som uppger att de klarar sig en vecka utan samhällets stöd ökar, men vi förstärker också budskapen kring sådant som handlar om att hjälpas åt, engagera sig och ta egna initiativ, gärna i sitt eget närområde. Beredskap handlar inte bara om prylar utan också om bland annat lokalt engagemang och vikten av ett socialt nätverk.

Beredskapskultur – en del av vardagen

För att kunna möta de utmaningar som är pågående och reella liksom en oförutsägbar framtid behöver vi påverka människors inställning. Beredskap måste alltid finnas i oss, på fritiden, på arbetsplatsen, i skolan, i bostadsrättsföreningen och i alla de sammahang vi lever våra liv. Den strategiska riskkommunikationen måste bidra till att vi tillsammans bygger ett sätt att leva där egenberedskap ska vara lika självklart som sopsortering.

Senast granskad: 2 juli 2024

Till toppen av sidan