Till innehåll på sidan

Eldningsförbud

På våren och sommaren är det ibland förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Du måste därför alltid ta reda på vad som gäller innan du tänder en eld. Skälet till eldningsförbud är att förhindra skogsbränder.

Kommunen eller länsstyrelsen beslutar när ett eldningsförbud krävs och vilken tid det gäller. De beslutar också var förbudet gäller.

Ta reda på vad som gäller där du är

Brandrisken varierar över landet. Därför kan olika saker vara förbjudna i olika områden under samma period. Var därför alltid noga med att ta reda på vad som gäller just där du är.

Du hittar information om eldningsförbud på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats. Även Sveriges Radio P4 brukar informera om aktuell brandrisk och eldningsförbud.

På krisinformation.se finns en karta där du kan se om kommunen du befinner dig i omfattas av eldningsförbud.

Eldningsförbud på Krisinformation.se Du kan också se om det är eldningsförbud där du befinner din via appen Brandrisk Ute. Då har du också koll på den aktuella brandrisken.

Appen Brandrisk Ute

Förbudet gäller skog och mark

Ett eldningsförbud gäller utomhus i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand.

Exempel på vad som är förbjudet

Vid ett eldningsförbud ska du inte använda brännbart material till exempel ved, kol, briketter, gräs, ris eller grenar för att elda i bål och lägereldar eller för att grilla.

Är brandrisken extrem kan det även vara förbjudet med andra aktiviteter som riskerar att starta en skogsbrand. Du får reda på vad som gäller på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats.

Du får grilla i den egna trädgården

Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

Det innebär att du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Vissa undantag kan finnas

Vissa aktiviteter kan vara tillåtna även när det är eldningsförbud. Det kan till exempel vara tillåtet att laga mat och grilla på fasta grillplatser, alltså på en plats som är avgränsad med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen måste det då finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material. Det kan också vara tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, till exempel olika typer av friluftskök.

Du tar reda på vad som gäller på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats.

Böter om du inte följer förbudet

Du kan dömas till böter om du bryter du mot eldningsförbudet. Du kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Frågor och svar om eldningsförbud

 • Vad innebär ett eldningsförbud och vad gäller?

  Ett eldningsförbud gäller utomhus i skog och mark. Med mark menas områden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand.

  Eldningsförbuden utfärdas av länsstyrelsen eller kommunen och de kan se olika ut. Vill du veta vad som gäller där du befinner dig ska du kontakta kommunen eller länsstyrelsen. Oftast finns information på deras webbplatser.

  Vanligtvis innebär eldningsförbud att det är förbjudet att elda eller grilla i skog och mark. Kom ihåg att du har eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du befinner dig samt att även all tillåten eldning/grillning sker under eget ansvar.

  Du kan dömas till böter om du bryter du mot eldningsförbudet. Du kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

 • Hur ska personer som är icke-svensktalande få information om eldningsförbud?

  Den som beslutar om eldningsförbudet, kommun eller länsstyrelse, är ansvarig att informera, men det finns många viktiga vidareinformatörer. Eftersom eldningsförbud omfattar skog och mark handlar det främst om nå friluftsturister och arbetare i skogen. Många friluftsföreningar och företag inom turism är engagerade i att informera turister. För arbetare i skogen behöver arbetsgivaren ta ett ansvar att informera.

 • Kan MSB utfärda eldningsförbud i hela landet?

  Nej, det är länsstyrelser eller kommuner som utfärdar eldningsförbud.

  Det är viktigt att allmänheten håller sig informerad om brandrisken och följer eldningsförbuden som råder där man befinner sig.

 • Vad gäller för grillning i trädgård?

  Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

  Det innebär att du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

 • Vad är en fast grillplats?

  En plats som är byggd för grillning och är avgränsad med till exempel betongrör eller sten. Runt den ska det också finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material. Det är även vanligt att kalla den här typen av platser för "iordningsställd grillplats".

 • Vad gäller för friluftskök vid ett eldningsförbud?

  Vissa aktiviteter kan vara tillåtna även när det är eldningsförbud. Det kan till exempel vara tillåtet att laga mat och grilla på fasta grillplatser, alltså på en plats som är avgränsad med exempelvis betongrör eller sten. Runt platsen måste det då finnas en bred markyta med grus eller annat brandsäkert material. Det kan också vara tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, till exempel olika typer av friluftskök.

  Du tar reda på vad som gäller på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats.

 • Varför är det tillåtet att röka när det är eldningsförbud?

  Att röka utomhus i skog och mark kan ett eldningsförbud inte förbjuda. Men eftersom att glöden från en cigarett eller fimp som inte är släckt kan starta en brand är det motiverat att uppmana människor som röker att alltid släcka fimpar ordentligt och aldrig slänga dem direkt på marken utan i burk eller motsvarande. 

 • Finns det en översikt var eldningsförbud råder?

  Nej, MSB har ingen sammanställning på var det råder eldningsförbud.

 • Hur vet jag när eldningsförbudet upphör?

  Håll dig uppdaterad genom den kommun, länsstyrelse eller räddningstjänst där du befinner dig.

 • Vilket lagstöd finns för att införa ett eldningsförbud?

  Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor
  7 § En länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand. 

  Förordning 2003:789

Senast granskad: 1 juni 2022

Till toppen av sidan