Till innehåll på sidan

Utvärdering av extraktionsrobot 2009

Utvärdering av extraktionsrobot 2009

Detaljer

Utvärdering av extraktionsrobot 2009
Publikationsnummer
MSB281
ISBN-nummer
978-91-7383-149-9
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
27 s. : tab.
Pris
0 kronor
Det finns ett stort behov inom Forum
för Beredskapsdiagnostik (FBD) att automatisera det
arbetsamma och tidskrävande DNA extraktionssteget
inne på BSL-3 (biosafety level 3) laboratorium och
att harmonisera laboratorieutrustning mellan de fyra
ingående myndigheterna. En automatiserad DNA
extraktionsrobot, BioRobot EZ1, skickades runt
mellan myndigheterna för utvärdering där robotens
extraktionseffektivitet undersöktes för ett antal
olika provmatriser och dessutom så undersöktes
möjligheten att arbeta med roboten i säkerhetsbänk
på BSL-3 laboratorium med bibehållet personskydd.

Forum för BeredskapsDiagnostik (FBD)
är ett samarbete mellan fyra svenska myndigheter,
Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska
anstalt (SVA), Smittskyddsinstitutet (SMI) och
Totalförsvaret forskningsinstitut (FOI). Ett av
forumets huvudmål är harmonisering av metoder och
utrustning mellan de deltagande myndigheterna för
att öka beredskapen i Sverige inför en eventuell
B-händelse.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan