Till innehåll på sidan

Vägledning i frivilligsamverkan för offentliga aktörer

I vägledningen för samverkan med frivilliga försvarsorganisationer och frivilliga i civil beredskap får du som arbetar i myndighet eller kommun råd och stöd i arbetet.

Frivilliga insatser bidrar till att öka samhällets förmåga att hantera svåra påfrestningar såväl i fredstid som under höjd beredskap. Frivilligt engagemang är viktigt för demokratin och den samlade beredskapen, och utbildade frivilliga kan öka uthålligheten och tillföra specialistkompetens i offentliga aktörers kris- och krigsorganisationer.

I MSB:s vägledning för offentliga aktörers samverkan med frivilliga försvarsorganisationer och frivilliga i civil beredskap beskrivs processen för planering och samverkan med målet att effektivt ta emot stöd från frivilliga förstärkningsresurser. Vägledningens kapitel redogör för olika steg på vägen, från behovsanalys till uppföljning, och kan läsas såväl samlat som i sina separata delar.

Från januari 2022 finns de fyra första av vägledningens planerade sju kapitel tillgängliga. Under 2022 kommer resterande kapitel att publiceras. MSB kommer löpande under året att publicera kompletterande stödmaterial.

Dessa versioner av vägledningens fyra första kapitel är en remiss, där MSB tillämpar en öppen granskningsprocess. Det innebär att den som vill kan yttra sig över remissen. Synpunkter sänds via e-post senast den 1 april 2022 till registrator@msb.se. Skriv MSB 2022-00150 i ämnesraden.

Senast granskad: 14 januari 2022

Till toppen av sidan