Till innehåll på sidan

Vägledning i frivilligsamverkan för offentliga aktörer

I vägledningen för samverkan med frivilliga försvarsorganisationer och frivilliga i civil beredskap får du som arbetar i myndighet eller kommun råd och stöd i arbetet. Materialet publicerades i reviderad och fastställd version i augusti 2022.

Frivilliga insatser bidrar till att öka samhällets förmåga att hantera svåra påfrestningar såväl i fredstid som under höjd beredskap. Frivilligt engagemang är viktigt för demokratin och den samlade beredskapen, och utbildade frivilliga kan öka uthålligheten och tillföra specialistkompetens i offentliga aktörers kris- och krigsorganisationer.

I MSB:s vägledning för offentliga aktörers samverkan med frivilliga försvarsorganisationer och frivilliga i civil beredskap beskrivs processen för planering och samverkan med målet att effektivt ta emot stöd från frivilliga förstärkningsresurser. Vägledningens kapitel redogör för olika steg på vägen och kan läsas såväl samlat som i sina separata delar.

Senast granskad: 17 augusti 2022

Till toppen av sidan