Till innehåll på sidan

Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 : redovisning 2020

Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 : redovisning 2020

Detaljer

Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022 : redovisning 2020
Publikationsnummer
MSB1478
ISBN-nummer
978-91-7927-001-8
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
67 s.
Pris
0 kronor
Denna samlade informations- och cybersäkerhetshandlingsplan innehåller åtgärder som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarets materielverk (FMV), Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen (PTS), Polismyndigheten och Säkerhetspolisen enskilt, tillsammans eller i samverkan med andra aktörer avser att vidta för att höja informations- och cybersäkerheten i samhället. I 2020 års redovisning har ett antal åtgärder avslutats, vissa har uppdaterats och några har tillkommit. Utvalda resultat av genomförda åtgärder beskrivs i kapitlet ”Uppföljning”.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 2 mars 2020

Till toppen av sidan