Till innehåll på sidan

Att utvärdera övningar och ta hand om erfarenheterna

Syftet med utvärdering av övningar är lärande och handlar om att generera kunskap om styrkor och brister. I nästa steg av erfarenhetshanteringen måste kunskapen omvandlas till konkreta handlingar som gör skillnad.

Utvärdering av övningar

En väl genomförd utvärdering beskriver vad som behövs för att bibehålla eller stärka förmågan att hantera olyckor eller kriser. Det kan vara förmåga inom och mellan olika organisationer, eller förmåga i systemet i stort.

För att få ett användbart resultat av en utvärdering krävs det att man redan från början planerar för och avsätter resurser för utvärdering .

Erfarenhetshantering

Erfarenhetshantering innebär att ta hand om erfarenheter som en utvärdering genererat. Det omfattar dels att resultaten från utvärderingen ska nå fram till rätt mottagare, dels att organisationen tar fram konkreta åtgärder, prioriterar bland åtgärderna, genomför dem och följer upp dess genomslag.

Kunskap från övningsutvärderingar kan beröra flera delar av en organisation och påverka såväl planering inför kommande övningar som ordinarie linjeverksamhet.

Precis som med utvärdering av övningar är det viktigt att tidigt planera för erfarenhetshanteringen och avsätta resurser för genomförandet.

Vårt stöd

Vi ger stöd till myndigheter och organisationer när det gäller utvärdering av övningar.

Utvärdera mera!  Ett metodstöd för utvärdering av övningar i form av e-lärande.

Kurs i Övningsutvärdering

Senast granskad: 18 oktober 2021

Till toppen av sidan