Till innehåll på sidan

Ledningsgrupp

Myndighetens ledningsgrupp består av generaldirektör, överdirektör, avdelningschefer samt chefsjuristen och kanslichefen vid GD:s kansli.

Kontakt

Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör

Kontakt

Anna Psaroulis, Kanslichef, generaldirektörens kansli samt vikarierande överdirektör

Kontakt

Stefan Anering, Vik chef avdelningen för kommunikation

Kontakt

Jonas Norén, Chef avdelningen för verksamhetsstöd

Kontakt

Annika Elmgart, Chef avdelningen för krisberedskap och civilt försvar

Kontakt

Cecilia Looström, Chef avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande

Kontakt

Robert Wallen, Chef operativa avdelningen

Kontakt

Åke Holmgren, Chef avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer

Kontakt

Sara Myrdal, Chef avdelningen för internationell samordning

Kontakt

Anna Asp, Rättschef

Senast granskad: 18 juni 2024

Till toppen av sidan