Till innehåll på sidan

Metod för kontinuitetshantering - grundkurs

Den här kursen handlar om metoden för kontinuitetshantering. Syftet är att ge dig förutsättningar för att utveckla kunskap och kompetens om metoden och skapa trygghet i tillämpningen.

Detaljer

Målgrupp

Kursen riktar sig särskilt till personer som arbetar eller kommer att arbeta med kontinuitetshantering. Kursen vänder sig också till personer med arbetsuppgifter inom civil beredskap och samhällsviktig verksamhet inom både offentlig sektor och näringsliv.

Förkunskaper

För att tillgodogöra sig kursens innehåll på bästa sätt ska deltagaren innan kursen startar genomföra ett antal hemuppgifter, bland annat webbkurs i Kontinuitetshantering. Deltagaren bör avsätta 2-3 timmar för detta arbete innan kursstart.

Till webbkurs i Kontinuitetshantering

Kostnad

Kursavgiften är 13 200 SEK exklusive moms och inkluderar luncher (dag ett och dag två) och fika.

Deltagarna står själva för kostnader för resor, mat och boende.

 

Bakgrund

För att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet oavsett störning är vissa verksamheter viktigare än andra – de är samhällsviktiga. Samhällsviktig verksamhet är en central aspekt i arbetet med civil beredskap och uppbyggnaden av totalförsvaret. Det är av vikt att den kan fortsätta fungera även vid samhällsstörningar och ytterst krig, en motståndskraft som byggs upp i vardagen.

För att samhällsviktig verksamhet ska kunna fungera, även vid störningar, behöver organisationer arbeta med kontinuitetshantering. Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett vad som inträffar. Det kan till exempel handla om att personal inte kommer till jobbet, lokaler inte går att använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss eller att vi drabbas av ett strömavbrott.

Kursen Metod för kontinuitetshantering – grundkurs behandlar metoden för kontinuitetshantering med fokus på att skapa en trygghet i tillämpningen. Kursen är utvecklad och genomförs av MSB. 

Om kursen

Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla kunskap och kompetens om metoden för kontinuitetshantering som en del i arbetet med att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Ett ytterligare syfte är att skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.

Kursen genomförs med fokus på lärande i samarbete med andra genom bland annat föreläsningar, diskussioner och gruppövningar.

Kursen omfattar två dagars utbildning och genomförs platsförlagd. Kursens upplägg bygger på att kursdeltagaren är närvarande och aktiv under kursens samtliga delar.

För att tillgodogöra sig kursens innehåll ska deltagaren innan kursen startar genomföra ett antal hemuppgifter, bland annat webbkurs i kontinuitetshantering. Deltagaren bör avsätta 2-3 timmar för detta arbete innan kursstart.

Kursplan Metod för kontinuitetshantering - grundkurs

Tid och plats

Kursen genomförs från kl. 10.00 dag ett lunch fram till lunch sista kursdagen.

Plats för kurs 2024: Göteborg

Kursanmälan

 • Anmälan görs via vår webbplats
 • Sista anmälningsdag anges på respektive kurstillfälle.
 • Efteranmälningar accepteras i mån av plats.

I och med att du anmäler dig till kursen samtycker du till att dina personuppgifter registreras i MSB:s utbildningsregister. Uppgifterna behandlas i syfte att säkerställa vårt åtagande mot dig samt för utskick av information och erbjudanden via e-post.

Urval

I de fall antal sökande överskrider antal platser på kursen, förbehåller sig MSB rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen. Vid eventuellt urval beaktas till exempel jämställdhet, behovsbild samt geografisk spridning.

Inställd kurs

MSB kan komma att ställa in en kurs vid för få anmälningar.

Betalning

Betalning sker mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar efter fakturadatum. Betalning ska vara MSB tillhanda senast på förfallodagen.

Kunden ska omgående skriftligen meddela MSB om fakturan anses felaktig.

Från förfallodagen debiteras ränta med gällande diskonto +8 %.

Om betalning ej sker trots påminnelser tillkommer inkassokostnader.

 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

 

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 5 mars 2024
Ort: Göteborg
Antal platser: 30
Längd: 2,5 dagar

Senast granskad: 8 november 2023

Till toppen av sidan