Till innehåll på sidan

Coronaviruset - covid-19

Samlad information om vad MSB gör och information till berörda myndigheter, företag och organisationer.

Förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Riksdagen beslutade 21 oktober 2020 om förändringar i lagen om Skydd mot olyckor (LSO). Syftet är att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor.

Tänk säkert 2020

För att nå ut till en bred grupp av människor och företagare i hela landet samarbetar MSB med offentliga, privata och intresseorganisationer som också vill bidra till ökad medvetenheten och kunskap i samhället om informationssäkerhet. Sprid gärna kampanjen i era kanaler.

Kontinuitetshantering - webbkurs

Webbkurs som ger dig kunskaper om varför kontinuitetshantering behövs, vad kontinuitetshantering innebär och en metod för att genomföra arbetet. 

Krisinformation.se

Webbplats som förmedlar bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Nyheter

22 oktober 2020
Klockan 10.10

Beslut om ändringar i lagen om skydd mot olyckor ger MSB föreskriftsrätt och tillsynsansvar

I går beslutade riksdagen om förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO). Det innebär bland annat att MSB ska reglera ett antal områden samt får tillsynsansvaret över kommunerna. Förändringarna ska leda till en mer enhetlig och effektiv kommunal räddningstjänst i hela landet.
21 oktober 2020
Klockan 9.25

MSB:s helikoptrar och mindre skopande flygplan har ryckt ut till mer än 60 bränder

Den mest kritiska skogsbrandsäsongen är nu över. Under perioden 23 april till 20 september har MSB fått begäran om önskat luftburet stöd till mer än 60 bränder i skog och mark.

20 oktober 2020
Klockan 13.01

Nu ska inventeringen av skyddsrummen bli mer effektiv

Genom ett förändrat arbetssätt kommer MSB nu kunna inventera skyddsrumsbeståendet mer effektivt på sikt. Samtidigt har regeringen föreslagit en utredning som ska se över hur ett modernt befolkningsskydd ska vara utformat i Sverige. Det kommer att göra att MSB får en bättre bild av skyddsrumsbeståndet.
Till toppen av sidan