Till innehåll på sidan

Om Rysslands invasion av Ukraina

MSB har samlat information om vad du som privatperson kan tänka på med anledning av det säkerhetspolitiska läget. Det finns även råd till myndigheter och företag samt information om vad MSB gör.

Bra att veta om skyddsrum

Förra veckan sändes det fjärde programmet i SVT:s programserie Samhällskollaps.
Avsnittet simulerar en rysk militär attack mot Sverige. I programmet får du som tittare följa med in i ett av Sveriges största skyddsrum. I Sverige finns cirka 64 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Här hittar du den information du behöver och FAQ om våra svenska skyddsrum.

Skogsbrand och vegetationsbrand

Här finns information som rör skogsbrandssäsongen. Den riktar sig främst till kommunal räddningstjänst, länsstyrelser och kommuner. Ni hittar aktuell beredskap för våra helikoptrar och skopande flygplan, informationsmaterial om brandrisk och annat stöd.

Om krisen eller kriget kommer

Din förberedelse ökar hela landets motståndskraft. Beställ, ladda ner eller lyssna på "Om krisen eller kriget kommer" för att lära dig mer och få tips för din hemberedskap. Broschyren finns på många olika språk.

Cyberhot och cybersäkerhet

MSB har i uppdrag att ge råd och stöd i informations- och cybersäkerhet. I detta ingår att hantera och förebygga it-incidenter och cyberangrepp. Vi arbetar aktivt med att informera om riskerna med det digitaliserade samhället och erbjuder stöd och vägledning.

Nyheter

16 maj 2022
Klockan 9.00

Nu finns appen Brandrisk Ute på engelska

Appen Brandrisk Ute vidareutvecklas ständigt för att ge ett bra stöd till privatpersoner vid eldning och brandsäkerhet utomhus. Nu är appen översatt till engelska för att möta behovet av råd och rekommendationer till personer som inte pratar svenska.
10 maj 2022
Klockan 16.16

Åtgärder för att stärka civilt försvar

MSB har rapporterat in förslag på åtgärder för att stärka det civila försvaret under åren 2023-2025 till regeringen. Den uppskattade kostnaden för 2023 är upp till 6,2 miljarder kronor, om alla förslag genomförs.
10 maj 2022
Klockan 10.22

MSB presenterar förslag till regeringen om stärkt civilt försvar den 10 maj

Den 10 maj överlämnar MSB den första delen av ett svar på ett regeringsuppdrag att redovisa förslag på åtgärder som kan stärka det civila försvaret.
Till toppen av sidan