Till innehåll på sidan

Bilder som illustrerar verksamheter med och utan en plan B : Kontinuitetshantering

Detaljer

Bilder som illustrerar verksamheter med och utan en plan B : Kontinuitetshantering
Publikationsnummer
MSB1506
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
12 bl. : ill.
Pris
0 kronor
Materialet syftar till att utgöra ett diskussionsunderlag för att väcka ett intresse för, och lyfta fram behovet av, kontinuitetshantering i en organisation. Materialet kan antingen användas som underlag till en kortare workshop eller som ett diskussionsunderlag vid andra typer av sammanhang. Bilderna ligger med animeringar där den första bilden visar hur det skulle kunna se ut om verksamheten har arbetat med kontinuitetshantering och har en plan B medan den andra illustrerar hur det skulle kunna se ut om verksamheten inte har en plan B. Välj den eller de bilder som passar er verksamhet.

Senast granskad: 6 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan