Till innehåll på sidan

Gällande regler inom Skydd mot olyckor

Här finns lag och förordningar inom lagstiftningsområdet Skydd mot olyckor, samt MSB:s föreskrifter och allmänna råd inom området.

Reglerna syftar till att säkerställa ett tillfredsställande skydd mot olyckor. Området inkluderar räddningstjänst, såväl som den enskildes, kommunens och statens ansvar för bland annat brandskydd och viss farlig verksamhet. Här finns även regler om länsstyrelsernas arbete med planer för att hantera översvämningsrisker.

Kommunen ansvarar för tillsyn inom kommunens område och länsstyrelsen inom länet. Den centrala tillsynen utövas av MSB.

MSB:s föreskrifter och allmänna råd


Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan