Till innehåll på sidan

Framtidens säkra elektroniska identifiering

Framtidens säkra elektroniska identifiering

Detaljer

Framtidens säkra elektroniska identifiering
Publikationsnummer
MSB663
ISBN-nummer
978-91-7383-425-4
Utgivningsår
0001
Omfång (sidor)
22 s.
Pris
0 kronor
I denna rapport beskriver vi forskningsprojektet ”Framtidens säkra elektroniska identifiering – framväxt och användning av e-legitimationer” (FUSe-projektet) där sju forskare från informatik och statsvetenskap vid Linköpings universitet (LiU) har samverkat. Projektet är finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och har bedrivits under åren 2011 till 2014. I projektet har vi ur ett socialt, organisatoriskt och tekniskt perspektiv följt och kritiskt studerat utvecklingsprocesser, implementering och användning av säker elektronisk identifiering i olika sammanhang. Vi beskriver här de fallstudier vi genomfört inom projektet. Därefter diskuterar vi iakttagelser från projektet i form av ett antal teman som är relaterade till elektronisk identifiering. Rapporten avslutas med lästips för den intresserade.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan