Till innehåll på sidan

Personalförsörjning av deltidsbrandmän

En fungerande personalförsörjning av deltidsbrandmän är grunden till att kommuninvånarna har ett tillfredställande skydd mot olyckor. För att få en fungerande personalförsörjning kan kommunerna använda sig av MSB:s strategi.

Fem förmågor i organisationen behöver finnas för att kommunernas räddningstjänster ska fungera tillfredställande. I MSB:s strategi för personalförsörjning av deltidsbrandmän har förmågorna brutits ned i förutsättningar som är viktiga för att förmågorna ska finnas. 

Strategi och handlingsplan för personalförsörjning av deltidsbrandmän

En översiktsbild över förmågorna och förutsättningarna.

Utan deltidsbrandmän stannar den kommunala räddningstjänsten

Två tredjedelar av de svenska brandmännen är deltidsbrandmän på mindre orter och i glesbygd. Om svensk räddningstjänst ska kunna leva upp till målet att i hela landet bereda människor skydd mot olyckor, måste personalförsörjningen av deltidsbrandmän fungera.

Förmågor

De här fem förmågorna krävs. För respektive förmåga finns olika förutsättningar. 

Fakta: rekrytering av deltidsbrandmän

En stor majoritet av de svenska räddningstjänsterna har svårt att rekrytera och/eller behålla sina deltidsbrandmän. Runt en tredjedel av landets räddningstjänster har haft så stora svårigheter så att de tvingats ändra sin planerade bemanning på grund av bristen på personal.

Knappt en tredjedel hade varken svårighet med att rekrytera eller med att behålla deltidsbrandmän.

Deltidsbrandmän benämns också räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB.
De har en annan huvudarbetsgivare och har beredskap inom räddningstjänsten.

Senast granskad: 20 december 2023

Till toppen av sidan