Till innehåll på sidan

Fortbildningstjänsten

Fortbildningstjänsten är en digital plattform med webbkurser och övningsmaterial som vänder sig till dig som arbetar med skydd mot olyckor inom kommunens organisation för räddningstjänst.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar med skydd mot olyckor inom kommunens organisation för räddningstjänst.

Kostnad

Fortbildningstjänsten tillhandahålls utan avgift.

Upplägg och pedagogik

Fortbildningstjänsten erbjuder lättillgänglig, flexibel och kvalitetssäkrad webbutbildning. Genom en kombination av egenstudier samt instruktörsledda moment i grupp där du tillsammans med andra utvecklar din kompetens inom området skydd mot olyckor.

De kurser som finns på plattformen är:

 • After Action Review
 • Akut omhändertagande
 • Arbete på höjd
 • Brandfarliga och explosiva varor – en introduktion till LBE
 • Dörrforcering
 • Explosiva varor
 • Farliga ämnen (före detta HazMat training)
 • Först på plats vid händelser med farliga ämnen – CBRNE
 • Händelserapport
 • Insatsplanering
 • Instruktörsutbildningen (med fokus på pedagogiskt ledarskap)
 • Introduktion för räddningsvärn
 • Joniserande strålning
 • Joniserande strålning för arbetsledaren
 • Juridik vid räddningsinsatser och IVPA
 • Konstruktionsbrand i småhus ur ett miljöperspektiv
 • Kunskapstest för räddningsledare
 • Losstagningsmetoder personbil
 • Motorsåg
 • Operativ ledning av räddningsinsatser
 • Räddning e-fordon
 • Rakel
 • Skogsbrand
 • Trafikdirigering
 • Trafikolycka med buss eller lastbil
 • Vatten- och islivräddning 

Fler kurser kommer allt eftersom.

I september 2019 lanserades en helt ny version av Fortbildningstjänsten. Tjänsten gjordes om från grunden efter dialog med räddningstjänsterna. En av de stora förbättringarna är att varje räddningstjänst kan följa upp sina medarbetares aktiviteter. Tjänsten erbjuds helt utan avgift. 

Till Fortbildningstjänsten

Informationsfilm om Fortbildningstjänsten

Vi har tagit fram en informationsfilm om Fortbildningstjänsten som är 8 minuter lång.  I filmen presenteras innehållet och användare berättar om hur de använder Fortbildningstjänsten.

Sammanställning av synpunkter från dialogmöten om Fortbildningstjänsten

MSB genomförde under hösten 2018 och våren 2019 en dialogturné hos räddningstjänster av olika storlekar och spritt över landet.

Sammanställning av synpunkter från dialogmöten om Fortbildningstjänsten

Senast granskad: 2 augusti 2021

Till toppen av sidan