Till innehåll på sidan

Förstärkningsresurs för stöd till samverkan och ledning (FSOL)

Förstärkningsresurs för stöd till samverkan och ledning, även kallad FSOL, är en flexibel resurs som kan bistå centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner samt kommunala räddningstjänster vid en rad krävande situationer där man behöver extra stöd.

Hur resursen efterfrågas

Resursen efterfrågas via:

Tjänsteman i beredskap
054-150 150 (Samtalet kopplas via SOS Alarm)

 

Vad FSOL kan bistå med

FSOL kan bistå med en rad olika förmågor och funktioner. Vid osäkerhet om vilket stöd som behövs och är möjligt kan MSB hjälpa till att reda ut problembild och behov tillsammans med den efterfrågande aktören. 

Några exempel är:

  • Stabschef – kan utgöra stöd i upprättandet av en stab eller gå in i rollen som stabschef.
  • Funktioner i stab/krisorganisationer – bistå i olika stödfunktioner i en stab/krisorganisation.
  • Metod- och processtöd - stödjer aktören med utformning och anpassning av ledningsorganisationen och utgör metodstöd genom att ta fram förslag till metoder.
  • Kriskommunikation - kriskommunikatörer som kan bistå på olika nivåer i en organisation.

FSOL kan kompletteras med tre delresurser:

  • FSOL-samband
  • FSOL-GIS
  • FSOL-räddningstjänst

FSOL-samband

När flera samverkande aktörer är utspridda över stora geografiska ytor i en hantering ställs stora krav på välfungerande sambandslösningar. MSB kan stödja med extra Rakelterminaler och personell kompetens för att till exempel upprätta sambandsplaner.

FSOL-GIS

MSB kan stödja pågående insatser med geografiska analyser och visualiseringar genom så kallade GIS-experter. 

FSOL-räddningstjänst

Vid behov kan MSB tillhandahålla personer med gedigen operativ erfarenhet från kommunal räddningstjänst. De kan till exempel bistå med sakkunnighet inom lagen om skydd mot olyckor (LSO), stöd till insatsledning, systemledning eller tillfällig anpassning av räddningstjänstens ledningsorganisation.

Senast granskad: 15 december 2023

Till toppen av sidan