Till innehåll på sidan

Sveriges strategi för oljeskadeskydd : underlagsrapport

Sveriges strategi för oljeskadeskydd : underlagsrapport

Detaljer

Sveriges strategi för oljeskadeskydd : underlagsrapport
Publikationsnummer
MSB702
ISBN-nummer
978-91-7383-453-7
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
74 s. : ill.
Pris
0 kronor
Utsläpp av olja och oljeliknande kemikalier kan orsaka allvarliga skador på miljön och en större händelse kan drabba flera kommuner, län och till och med flera länder samtidigt. Utsläppen kan vara resultatet av olyckor som grundstötning eller kollision, läckage från vrak eller resultat av antagonistiska handlingar. För att kunna förebygga och hantera händelser krävs ett brett arbete som bedrivs utifrån flera perspektiv och som inbegriper ett stort antal aktö rer i samhället. Aktörerna innefattar kommuner, länsstyrelser och ett flertal centrala myndigheter samt frivilliga och privata aktörer. De myndigheter som är verksamma inom området har olika kompetens och delvis olika ansvarsområden. Sveriges strategi för oljeskadeskydd (strategin) är Sveriges fjärde aktörsgemensamma, nationella strategidokument för området oljeskadeskydd. Förutsättningarna för svenskt oljekadeskydd har förändrats över tiden, vilket har varit anledningen till att man haft behov att upprepat revidera de strategiska dokumenten på området. Den typen av förändringar förväntas fortsätta i framtiden i enlighet med den framtida riskbild som anges i kapitel 31 i oljestrategin. Denna strategi skiljer sig på flera sätt från de tidigare oljestrategierna. Olja inkluderas idag som en del av CBRNE-begreppet som omfattar kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen2. Ett stort aktörsgemensamt arbete med en nationell strategi för CBRNE-området har pågått parallellt med framtagandet av detta dokument3. Sveriges strategi för oljeskadeskydd ska läsas som ett komplement till den övergripande aktörsgemensam strategi för CBRNE. En annan väsentlig skillnad mot tidigare är att oljestrategin nu saknar slutdatum och dokumenten kommer att revideras fortlöpande. Oljestrategin har nu blivit betydligt mer kortfattad och fokuserad jämfört med tidigare motsvarigheter och detta dokument är en mer omfattande underlagsrapport till oljestrategin. Kapitel fyra är identiskt i bägge dokumenten.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan