Till innehåll på sidan

Ansök om att bli operativ personal

MSB:s resursbas består av kvalitetssäkrade personer med kompetens inom en rad olika områden. Vi arbetar kontinuerligt med att förstärka kapaciteten i resursbasen.
Har du den kompetens som vi söker och ett intresse av att arbeta inom MSB:s insatsverksamhet? I så fall rekommenderar vi att du registrerar dig på MyPages och lämnar en intresseanmälan när vi annonserar efter din kompetensprofil.

Första steget - registrera dig på MyPages Field Staff

MyPages är en webbportal där alla som är intresserade av att arbeta i MSB:s insatser kan registrera sina kontaktuppgifter samt information om utbildning, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper.

Den information som du registrerar i MyPages utgör ditt cv vid en eventuell rekrytering till insats eller vid registrering till resursbasen. Det är därför av stor vikt att du gör en komplett registrering, samt att du registrerar dina uppgifter på engelska. För att ditt cv hela tiden ska vara så konkurrenskraftigt som möjligt bör du uppdatera dina uppgifter på MyPages efterhand som du tillägnar dig ytterligare erfarenheter och utbildningar.

Att skapa ett konto på MyPages är en grundförutsättning för att du ska kunna lämna intresseanmälningar till resursbasen eller söka utannonserade tjänster. Enbart en registrering på MyPages innebär alltså inte att du ingår i MSB:s resursbas eller att du automatiskt kommer att kontaktas av handläggare på MSB.

Du behöver skapa ett konto via Inloggningsportalen för att få tillgång till MyPages. 

Registrera ny användare i Inloggningsportalen

Logga in på befintligt MyPages-konto

Anmäl intresse att ingå i resursbasen

Om vi behöver stärka resursbasen med en viss typ av kompetens annonserar vi på msb.se. För dessa annonser finns det vid publiceringstillfället ingen faktiskt tjänst som ska tillsättas. Vi stärker upp på förhand, för behov som vi tror kommer att uppstå i insatsverksamheten.
Aktuella annonser Lämna intresseanmälan genom att logga in på ditt MyPages-konto. Därefter klickar du på den annons du är intresserad av och anger att du önskar söka. Du får då möjlighet att skriva ett personligt meddelande till din intresseanmälan. Ditt cv utgörs av de uppgifter som du redan har registrerat på MyPages.

Urval

När ansökningstiden har gått ut för en annons genomförs en urvalsprocess. De som möter kraven i aktuell kompetensprofil kallas till intervju och därefter kontaktar vi de personer som angivits som referenter. Baserat på utfallet gör vi sedan en bedömning vilka individer som bäst svarar mot kraven i annonsen och registrerar dessa i resursbasen.

MSB vill ha fler kvinnor i internationella insatser

För att MSB ska bli effektivt i det internationella arbetet och nå ut till hela befolkningen i ett katastrof- eller konfliktområde, måste ett aktivt arbete ske för att involvera kvinnorna i den lokala befolkningen.

En förutsättning för detta är ofta att även inkludera kvinnor i de svenska insatsstyrkorna. I relation till FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och den svenska handlingsplanen för densamma arbetar MSB bland annat med att

  • öka andel kvinnor på internationella insatser genom ökad rekrytering och nominering av kvinnor till insatser,
  • stärka skyddet för kvinnor och flickor genom att bland annat rapportera förbrytelser mot folkrätten till uppdragsgivare och påverkansorganisationer,
  • arbeta med genusperspektiv i insatsverksamheten genom att beakta kvinnors, mäns, flickors och pojkars behov och situation under alla faser av en insats,
  • utbilda insatspersonal och intern personal på MSB i hur man arbetar med genusperspektiv i insatser.

Om MSB:s miljö- och jämställdhetsarbete vid internationella insatser

Support MyPages

Stöter du på problem eller har synpunkter gällande MyPages är du varmt välkommen att kontakta vår supportfunktion genom att skicka ett meddelande till: mypages@msb.se

Vanliga frågor och svar om MyPages

Senast granskad: 7 maj 2024

Till toppen av sidan