Till innehåll på sidan

Stöd till flyktingsituationen i Sudan 2020

På grund av oroligheterna i etiopiska delstaten Tigray har många människor flytt över gränsen till Sudan. MSB skickade stöd till Sudan i form av basläger med boende och kontorslösning för FN och andra hjälporganisationer.

MSB samordnade insatsen tillsammans med Danmark, Estland, Norge och Luxemburg inom samarbetet International Humanitarian Partnership, IHP då syftet var att stärka den humanitära närvaron.

Sverige, Danmark, Norge och Estland stod för det materiel som tillsammans bildat fyra basläger med boende och arbetsplatser. Luxemburg har bidragit med en lösning för att säkerställa tillgång till internet.

Baslägren användes av FN:s flyktingorgan UNHCR och andra hjälporganisationer för att upprätta humanitär närvaro vid de växande flyktinglägren i Sudan.

  • Överlämning för drift av basläger från IHP till UNHCR.
  • Första tältet rest vid byn Hamdayet. Här syns de plattformar som konstruerats för att resa tälten på, i bakgrunden skymtar toalett- och duschområdet och lådorna i förgrunden är utrustning från IHP.

Personal på plats

Ett team från Sverige, Danmark, Estland och Luxemburg har arbetat på plats med att sätta upp baslägren, som kommer fungera som boende och kontor åt totalt 80 humanitär personal.

Alla fyra basläger med FN-personal blev klara under våren.

Fakta om basläger

Varje basläger kommer fungera som boende och kontor för 15-30 personer och består av sju till åtta tält enligt följande:

  • Två är kontor utrustade med skrivbord, stolar, skrivare, whiteboard, belysning.
  • Ett är kök tillika matsal utrustade med enklare köksutrustning samt stolar och bord.
  • Fyra till fem sovtält utrustade med kabiner för individuellt utrymme, sängar, klädhängare, belysning.

Presstjänst

MSB:s presstjänst och kommunikationsberedskap är tillgänglig för media och journalister dygnet runt: 010-240 44 44, kommunikation@msb.se.

MSB:s nyhetsrum på Mynewsdesks webbplats

Senast granskad: 30 december 2020

Till toppen av sidan