Till innehåll på sidan

Handbok i kommunal krisberedskap : 2. Kommunala verksamheter, renhållning

Handbok i kommunal krisberedskap : 2. Kommunala verksamheter, renhållning

Detaljer

Handbok i kommunal krisberedskap : 2. Kommunala verksamheter, renhållning
Publikationsnummer
MSB1785
ISBN-nummer
978-91-7927-158-9
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
19 s. : ill.
Pris
0 kronor
Renhållning handlar om att hantera olika typer av avfall. Avfall uppstår i hela samhället och definieras som alla föremål eller ämnen som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med (15 kap. 1 § miljöbalken). Hur väl vi lyckas med denna hantering är avgörande för hur vi ska uppnå våra miljömål. Som ett sätt att uppnå EU:s miljömål har man i ett EU-direktiv beslutat om den så kallade avfallshierarkin. Den anger i vilken ordning olika behandlingsmetoder för avfall bör användas för att minimera miljöpåverkan. I fallande ordning ska avfall förebyggas, återanvändas, återvinnas, energiutvinnas och deponeras. Avfallshierarkin har införts i miljöbalken och är en grundprincip för avfallshanteringen i Sverige.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 23 juni 2021

Till toppen av sidan